Följ Region Uppsala

​Ny kommunikationspolicy för landstinget

Nyhet   •   Okt 01, 2015 08:42 CEST

Landstinget har tagit fram en ny kommunikationspolicy. Landstingsfullmäktige godkände den nya policyn vid sitt sammanträde den 30 september.

Syftet med policyn är att visa hur kommunikation och dialog ska stödja landstinget och dess verksamheter och bidra till att landstinget uppnår sina uppsatta mål. Policyn beskriver förhållningssätt och övergripande principer för kommunikation och vad landstingets kommunikation ska kännetecknas av. Den omfattar såväl intern som extern kommunikation. Policyn har också till uppgift att på ett övergripande plan tydliggöra ansvar och roller för kommunikationen i landstinget.

Landstingets kommunikation utgår från följande principer:

  • Kommunikationen ska stödja landstingets verksamhetsidé, mål och beslut.
  • Kommunikation är en demokratisk rättighet.
  • All kommunikation utgår från mottagarnas behov.
  • Dialog är grunden för bra kommunikation.

För att landstinget ska leva upp till de övergripande principerna är ledorden för landstingets kommunikation: tillgänglig, tillförlitlig, öppen och offensiv.

Målet för den interna kommunikationen är en effektiv organisation, ökat engagemang och delaktighet samt välinformerade medarbetare. Mål för den externa kommunikationen är att ge länsinvånarna möjlighet till insyn och dialog, skapa kunskap om och förtroende för landstingets verksamheter samt att underlätta rekrytering.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 30 september