Följ Region Uppsala

​Ny jämförelse av Sveriges universitetssjukhus

Nyhet   •   Okt 14, 2015 10:00 CEST

Idag presenteras för första gången en jämförelse mellan universitetssjukhusen i Sverige.

En slutsats är att samtliga universitetssjukhus står inför liknande utmaningar. Det framgår också att vården vid universitetssjukhusen starkt bidrar till den höga kvaliteten i svensk sjukvård.

Jämförelsen har gjorts i ett samarbete mellan samtliga sju universitetssjukhus. Olika nyckeltal har analyserats inom områdena produktion, personal, ekonomi och vårdkvalitet. Syftet är att få en gemensam bild av vården vid universitetssjukhusen och att ge underlag för att utveckla verksamheten.

Gemensamma utmaningar

I rapporten konstateras att universitetssjukhusen verkar i en utmanande miljö. Många frågor är gemensamma. Personalomsättningen ökar, det ekonomiska trycket är hårt och vården blir allt mer komplex.

En annan slutsats är att svensk sjukvård i en internationell jämförelse håller hög kvalitet. Det visar bland annat en sammanställning från SKL från 2015 som baseras på data från WHO, OECD och EU. En bidragande förklaring till de goda resultaten kan vara att en större andel av vården i Sverige bedrivs vid universitetssjukhus jämfört med andra länder. Universitetssjukhusen har i öppna jämförelser generellt bättre medicinska resultat än andra sjukhus.

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset ligger kring genomsnittet inom de flesta områden som har jämförts. Sjukhuset har särskilt starka medicinska resultat när det gäller cancer, diabetesvård och intensivvård. Resultaten är svagare när det gäller hälsoinriktad sjukvård och strokevård.

Akademiska sjukhuset har den högsta vårdkomplexiteten bland universitetssjukhusen. Det framgår också att antalet vårdplatser har minskat under de senaste åren. Detta hänger samman med att sjukhuset har ställt om från slutenvård till öppenvård, det vill säga att fler patienter får behandling över dagen, utan att behöva övernatta på sjukhuset. Sjukhuset har också en högre beläggning än de flesta andra universitetssjukhus.

I jämförelsen deltog Akademiska sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro.

Ytterligare information:
Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör, tel 018-611 13 42