Följ Region Uppsala

Landstingsstyrelsen vill möjliggöra sprututbyte

Nyhet   •   Mar 31, 2015 16:57 CEST

Landstingsstyrelsen ställer sig bakom att landstinget ska starta en öppen mottagning med sprututbytesverksamhet.

Styrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska bifalla en motion om att landstinget ska ansöka om att starta sprututbytesverksamhet i Uppsala län.

Sprututbyte rekommenderas av bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Huvudsyftet är att minska smittspridningen av hiv och hepatit.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare sagt ja till sprututbyte. Landstingsfullmäktige fattar det definitiva beslutet i frågan. Om fullmäktige bifaller motionen kommer landstinget att hålla samråd med länets kommuner innan man ansöker hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att få starta sprututbytesverksamhet.

(C) yrkade på återremiss. Detta avslogs. (SD) reserverade sig efter att ha yrkat på avslag. (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

Läs om övriga beslut som togs av landstingsstyrelsen i Uppsnabbat

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 31 mars