Följ Region Uppsala

Landstingets kulturstipendiater 2016 är utsedda

Nyhet   •   Feb 10, 2016 11:48 CET

Landstinget fördelar 430 000 kr till nio kulturarbetare i länet. Kostymdesignern Tove Berglund får konstnärligt utvecklingsstöd 2016-2017.

Landstingets kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 10 februari utsett, dels landstingets kulturstipendiater 2016, dels mottagare av landstingets konstnärliga utvecklingsstöd 2016–2017. Kulturstipendierna ges till sju personer inom olika konstområden som får dela på 220 000 kr. Dessutom utdelas ett hedersstipendium på 10 000 kr.

Landstingets tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit kostymdesignern Tove Berglund som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

Landstinget vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Utdelningen av årets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd 2016–2017 sker den 6 april på Uppsala Konsert & Kongress.

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2016-2017 (pdf)

Motiveringar landstingets kulturstipendier 2016 (pdf)

På bilden ser vi Tove Berglund som får konstnärligt utvecklingsstöd 2016-2017. Foto: Miranda Ivarsson

Landstingets kulturstipendiater 2016

Film: Mervi Junkkonen, 30 000 kr
Konst: Henny Linn Kjellberg, 30 000 kr
Konst: Susanne Johansson, 30 000 kr
Litteratur: Ak Welsapar, 30 000 kr
Litteratur: Alma Kirlic, 40 000 kr
Musik: Thommy Wahlström, 30 000 kr
Musik: Ulf Johansson Werre, 30 000 kr
Hedersstipendium (litteratur): Elsie Johansson, 10 000 kr

För mer information kontakta
Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, 070-611 60 15, pernilla.hogstrom@lul.se
Eva Olsson, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-611 62 86, 076-496 36 85, eva.k.olsson@lul.se