Följ Region Uppsala

Landstinget vinnare i miljöfordonsrankning

Nyhet   •   Mar 19, 2015 13:29 CET

Landstinget i Uppsala län har den näst högsta andelen miljöfordon av samtliga landsting Landstinget har också gjort den största förbättringen under det senaste året. Det framgår av utvärderingen Miljöfordonsdiagnos 2015.

– Landstinget har arbetat målmedvetet i flera år för att byta ut personbilarna mot miljöanpassade alternativ. Det är roligt att det arbetet nu har gett resultat och att vi ligger i framkant, säger Jan Wikström, miljöstrateg vid landstingets ledningskontor.

Miljöfordonsdiagnosen görs varje år och innebär att kommunernas och landstingens fordonsflottor utvärderas utifrån ett energi- och klimatperspektiv.

Av landstingets 169 personbilar är 154 klassade som miljöfordon, som körs med förnyelsebart bränsle, och därmed ligger landstinget på andra plats bland landstingen. Landstingets klimatpåverkan genom fossila koldioxidutsläpp minskade med 42,5 procent jämfört med om bilarna hade drivits med bensin och diesel.

Miljöfordondiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och landsting.

Pressmeddelande om Miljöfordonsdiagnos 2015

Ytterligare information:
Jan Wikström, miljöstrateg, landstingets ledningskontor, tel 070-617 33 63