Följ Region Uppsala

Landstinget vill möjliggöra sprututbyte i Uppsala län

Nyhet   •   Apr 29, 2015 17:04 CEST

Landstinget ska göra en ansökan om att starta sprututbytesverksamhet i  Uppsala län. Det beslutade landstingsfullmäktige och biföll därmed en motion  från landstingsrådet Johan Edstav (MP).

Sprututbyte rekommenderas av bland annat Socialstyrelsen och  Folkhälsomyndigheten. Syftet är att minska spridningen av hiv och  hepatitsmitta.

Landstinget kommer att samråda med länets kommuner innan man går vidare med  en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beslutet fattades efter en votering, där flera fullmäktigeledamöter yrkade på  återremiss. Resultatet blev att ärendet skulle avgöras vid detta möte och  motionen bifölls. Flera ledamöter reserverade sig och yrkade på avslag.

Läs om alla beslut som togs vid landstingsfullmäktige 29 april i Uppsnabbat

Uppsnabbat 29 april