Följ Region Uppsala

​Landstinget ska jämställdhetsintegreras

Nyhet   •   Nov 19, 2014 15:18 CET

Landstinget ska inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering. Det beslutade landstingsfullmäktige idag.

Förslaget hade väckts i en motion från Johan Edstav (MP) och Malena Ranch (MP), som landstingsfullmäktige tillstyrkte.

Att jämställdhetsintegrera landstinget innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas inom alla verksamhetsområden. Det kan till exempel handla om att kartlägga brister när det gäller vilken vård som ges utifrån kön.

Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att leda ett långsiktigt och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering som ska involvera samtliga verksamheter i landstinget. Uppdraget bör inledas med en utredning som omfattar omvärldsspaning och en inventering inom landstinget med koppling till likabehandlingsplanen. Utredningen ska ge svar på om en pilotstudie behövs, vilka insatser som ska prioriteras, ange resursbehov, en tidplan och en bedömning av hur det kontinuerliga arbetet ska utföras.

(SD) reserverade sig mot beslutet och ansåg att motionen skulle avslås.

Läs om alla övriga beslut som togs av landstingsfullmäktige i Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 19 november