Följ Region Uppsala

Landstinget deltar i kampanj för att öka kunskapen om hiv

Nyhet   •   Nov 27, 2015 13:01 CET

En majoritet av de som lever med hiv vågar inte vara öppna och berätta om sin hivinfektion, visar en ny rapport. Nu genomför Folkhälsomyndigheten tillsammans med landstingen och regionerna en nationell kampanj för att höja kunskapen om hiv.

Utgångspunkten för kampanjen är en rapport från Folkhälsomyndigheten, Att leva med hiv, som tagits fram i samarbete med Karolinska institutet. Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv i Sverige medverkat. Rapporten visar att det trots många år av upplysningsarbete fortfarande finns okunskap och rädsla som förknippas med hivinfektioner. Många som lever med hiv vågar inte berätta detta för någon annan. Endast var fjärde person är helt öppen med sin hivinfektion.

Syftet med höstens informationskampanj är att uppdatera och öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering. På webbplatsen hividag.se finns filmer där personer som bär på smittan berättar om hur det är. Det kommer också att visas bioreklam som syftar till att avdramatisera området.

Det här händer i Uppsala län:

30 november

Öppen föreläsning kl 16-17.30: Det största som hänt sedan hiv kom till Sverige, landstinget i samarbete med Noaks ark, Grönvallsalen Akademiska sjukhuset ing 70, Uppsala

1 december

World Aids Day - internationell dag som hålls varje år för att uppmärksamma hiv och aids, i Uppsala arrangerar Kondoma mera event för studenter i samband med dagen.

4-5 december

Event på SF filmstaden i Uppsala. Representanter från fem landsting i mellansverige finns på plats och kan svara på frågor om hiv och kampanj. De lottar också ut biobiljetter bland besökare.

Läs mer:

www.hividag.se

www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakt:

Marie Björlin, STI-samordnare Landstinget i Uppsala län, 070-611 04 49