Följ Region Uppsala

​Läckage av etylenglykol på Akademiska sjukhuset

Nyhet   •   Sep 17, 2015 12:34 CEST

Uppsala Vatten har beslutat att stänga grundvattenbrunnarna i Stadsträdgården och Kronåsen efter ett läckage av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset.

Läckaget skedde den 9 september i en ventilationsläggning på taket vid ingång 70 och upptäcktes tack vare ett nivålarm.

Landstinget vidtog omedelbart åtgärder för att begränsa utsläppet men cirka 1,5 kubikmeter etylenglykol bedöms ha trängt ner i marken och har därmed kunnat påverka grundvattnet. Landstinget tog också samma dag kontakt med Uppsala kommun och informerade om det inträffade.

- Området är ett primärt vattenskyddsområde, och vi ser mycket allvarligt på det här, säger landstingets miljöchef Marta Fallgren.

Läckaget orsakades av ett brott på en ventil. Landstinget utreder hur detta har gått till och hur det kan undvikas i framtiden. Landstinget har också lett om vattenflödena från taket, så att ett eventuellt framtida läckage inte kommer att kunna nå marken.

Akademiska sjukhuset har kommunalt dricksvatten och påverkas därför inte av utsläppet i någon större utsträckning än övriga delar av kommunen.

Ytterligare information:
Marta Fallgren, miljöchef landstinget tel 070-611 36 94

Läs mer:
Information från Uppsala Vatten