Följ Region Uppsala

Klart om logotyp för Region Uppsala

Nyhet   •   Jun 22, 2016 16:36 CEST

Landstingsstyrelsen har fattat beslut om grafisk profil för den kommande organisationen Region Uppsala. Beslutet innebär att landstinget gör så små förändringar som möjligt i dagens grafiska profil, i avvaktan på att riksdagen fattar beslut om eventuell bildning av storregioner.

Namnet ”Landstinget i Uppsala län” i den nuvarande logotypen ersätts med namnet ”Region Uppsala”. Den vidhängande symbolen, som föreställer en lilja, behålls. Alla verksamhetsvarumärken, dottervarumärken och samarbetsvarumärken lämnas oförändrade.

Till att börja med kommer ändringen att göras i digitala kanaler, till exempel, webb, intranät och sociala medier. Upptryckt material, som till exempel kuvert, används tills lagret är slut. En översyn ska göras över hur övergången ska ske när det gäller övriga exponeringsytor och tjänster, till exempel fordon, skyltar, IT-system och passerkort.

Läs om övriga beslut som togs vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 juni i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 22 juni