Följ Region Uppsala

Johanna Hästö tar över Konstkuben i Uppsala

Nyhet   •   Feb 04, 2019 09:18 CET

Johanna Hästö arbetar i ateljén. Fotograf: Karin Edvall

Mellan 16 januari och 17 mars besöker det mobila utställningsrummet Konstkuben tre platser i Uppsala: Resecentrum, Kvarteret Hugin och Stora Torget. Utifrån tankar om platsens karaktär och individens roll i stadsutvecklingen har tre verk skapats av konstnärerna Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes.

Efter att Anders Rönnlund visat sitt videoverk "Efter sju heta somrar kom regn" vid Resecentrum 16 januari – 3 februari är det nu dags för Johanna Hästö att ta Konstkuben i besittning. Den flyttas samtidigt till Kvarteret Hugin där Johanna under perioden 6 februari – 24 februari visar sina kolteckningar och ställer frågor om ansvar och gemensamma platser i installationen "Ställföreträdande lägereld":

– Länge flockades vi kring lägereldar för att få värme och ljus, laga mat och berätta. Att vakta elden gav gemenskap och var samtidigt ett ansvar som krävde både kunskap och moral. Vad samlas vi runt i städerna när lägereldarnas tid är förbi? Hur formas vår samvaro av att det gemensamma ansvaret numer ofta förflyttats ut ur vårt omedelbara blickfång?

Konstkuben har tidigare turnerat runt i Uppsala län och besökt platser som Mehedeby, Knivsta, Akademiska sjukhuset och Rullsand. Nu intas Uppsala stads mest centrala delar och syftet är att lyfta aktuella frågor som klimatet och vårt samlade kollektiva ansvar samt belysa det platsspecifika temat om Uppsala stadskärna som ett mångbottnat centrum och en mötesplats för alla.

Vernissage av "Ställföreträdande lägereld" den 6 februari

Utställningen "Ställföreträdande lägereld" invigs den 6 februari kl. 17.00 och pågår till och med 24 februari i Kvarteret Hugin, Kungsängsgatan 43. Vid invigningen medverkar Pia Sörås Staflin, kulturstrateg vid Uppsala kommun, och Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent Region Uppsala. I samband med invigningen sker ett konstnärssamtal mellan konstnären Johanna Hästö och Henny Linn Kjellberg, konstnärlig ledare för Konstkuben.

Performance med Johanna Hästö

Johanna kommer under utställningsperioden tidvis att arbeta med sin konst i Konstkuben. Hon gör en teckningsperformance i anslutning till vernissagen den 6/2 kl. 17 och är på plats torsdag 7/2, lördag 9/2, torsdag–lördag 14–16/2 samt lördag 23/2. Johanna kommer att teckna två timmar per tillfälle, med start något innan en konstguide börjar sitt pass (torsdagar kl. 16–19 och fredagar, lördagar kl. 12–15). Torsdagarna 7/2 och 14/2 kommer hennes performance att livesändas till Museum Bar på Uppsala konstmuseum.

Sista anhalten på Konstkuben-turnén i Uppsala är Stora Torget där Stuart Mayes visar verket M" 27 februari – 17 mars.
Konstkuben är bemannad med konstguide torsdagar kl. 16–19 och fredagar, lördagar kl. 12–15 under hela utställningsperioden.

Konstkuben visar samtidskonst i länet

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut samtidskonst i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet. Konstkuben är ett samarbete mellan Konstnärernas Riksorganisation Uppsala län, Kulturenheten Region Uppsala, Uppsala kommun och Studiefrämjandet Uppsala med stöd av Statens Kulturråd.

Läs mer om konstnärernas presentationer av verken samt om projektet Konstkuben på www.regionuppsala.se/konstkuben