Följ Region Uppsala

Innovation Akademiska permanentas

Nyhet   •   Nov 24, 2016 16:39 CET

Från 2017 ska Innovation Akademiska övergå från att drivas som projekt till att bli en permanent del av landstingets verksamhet. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Innovation Akademiska startade 2009 och har två övergripande uppdrag. Det ena är att bidra till att anställdas idéer leder till innovativa produkter och tjänster som förbättrar vården. Det andra är att skapa en väg in till sjukvården för företag som behöver vårdens experter och infrastruktur för att utveckla nya produkter och tjänster.

För 2017 avsätter landstinget 4 miljoner kronor för verksamheten, som organisatoriskt tillhör Akademiska sjukhuset, men som har ett landstingsövergripande uppdrag som inkluderar samtliga förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att anslå 2 miljoner kronor till Uppsala Clinical Research Center år 2017.

Läs om övriga beslut som sjukhusstyrelsen fattade i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 24 november