Följ Region Uppsala

Ingen kömiljardsersättning för landstinget i juni och juli

Nyhet   •   Sep 08, 2014 15:06 CEST

Landstinget får inga pengar från kömiljarden för juni och juli. Det visar den senaste vårdgarantirapporten. Antalet genomförda besök och behandlingar var bland de högsta under de senaste fyra åren, men det räckte inte för att uppnå väntetidskraven.

Behandling
Inom specialistvården fick 71,7 procent av patienterna behandling inom två månader under juni och landstinget klarar därmed kömiljardens grundkrav på 70 procent. Men för att landstinget ska få ersättning måste också ett prestationskrav uppnås och detta klarar inte landstinget.

I juli, då sjukhusen drar ner på planerade operationer på grund av semestrar, hade andelen som fick behandling inom två månader sjunkit till 57,2. Under samma månad uppnådde landstinget prestationskravet, men eftersom grundkravet inte uppnåddes får landstinget inga pengar då heller.

Besök
Landstinget klarade inte av kömiljardens grundkrav för besök, det vill säga att 70 procent av patienterna ska få tid för besök hos specialist inom två månader. I juni fick 69,2 procent tid inom två månader och i juli 60,2 procent.

Tillgänglighet primärvård
Telefontillgängligheten till primärvården låg på 90 respektive 91 procent inom den landstingsdrivna under juni och juli. Den privata primärvården hade en telefontillgänglighet på 84 respektive 88 procent under samma tid. Kriteriet för tillgänglighet är att patienter ska kunna komma fram samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 86 procent i juni och 91 procent i juli i den landstingsdrivna primärvården. I den privata primärvården fick 84 respektive 92 procent tid inom en vecka.

Statistiken för augusti blir klar först senare i september.

Väntetidsrapporten togs upp vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 8 september. Läs om övriga beslut som togs vid mötet i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 8 sep 2014