Följ Region Uppsala

Hovrättsdom om bussupphandling

Nyhet   •   Nov 04, 2014 14:43 CET

Svea hovrätt har meddelat dom i en skadeståndsprocess mot UL. UL hade stämts av bussbolaget Keolis för fel i en upphandling som gjordes 2010. När felen uppdagades avbröts upphandlingen och gjordes om. Bussbolaget hävdade att man förlorat pengar på detta.

Hovrätten avslog skadeståndskravet på 164 miljoner kronor eftersom upphandlingen avbröts och gjordes om på ett korrekt sätt. Bolaget döms att betala rättegångskostnader för UL på 4,3 miljoner kronor. Enligt domen ska UL också ersätta bussbolaget med en miljon kronor för kostnaderna man haft när man deltagit i den felaktiga upphandlingen.

- Vi är förhållandevis nöjda med domen, som vi anser är i huvudsak korrekt och vi avser inte att överklaga, säger landstingets chefsjurist Jens Larsson.