Följ Region Uppsala

Framtidens vård ska utredas

Nyhet   •   Sep 06, 2016 17:46 CEST

En utredning ska göras av framtidens vård i länet. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Ärendet, med rubriken ”Nivåstrukturering av vården” väcktes av oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M). Hon lyfter i ärendebeskrivningen fram flera områden som behöver utredas, bland annat att se över var vård ska ges på olika nivåer, vilken typ av lokaler landstinget ska ha och hur landstinget ska ta tillvara möjligheterna med digitalisering.

Landstingsstyrelsen beslutade att bifalla förslaget om att tillsätta en utredning om framtidens vård. Målet med utredningen är att möta medborgarnas behov i en växande region genom förbättrad kvalitet och stärkt tillgänglighet. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att genomföra utredningen i samråd med berörda styrelser och i dialog med länets kommuner och fackliga organisationer. En första rapport ska lämnas vid landstingsstyrelsens sammanträde i januari 2017.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 6 september