Följ Region Uppsala

Förslag om omstrukturering läggs inte fram

Nyhet   •   Apr 25, 2017 12:34 CEST

Utredningsförslaget om att göra omstruktureringar i Primärvården kommer inte att tas upp vid vårdstyrelsens sammanträde den 9 maj.

I den utredning som gjorts fanns förslag om bland annat ändrade öppettider vid jourmottagningarna i Tierp och Östhammar, stängning av distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralsfilialen i Rasbo samt åtgärder för att förbättra lokalsituationen.

Det finns inga planer på att ta upp ärendet i dess nuvarande form, varken den 9 maj eller under resten av mandatperioden.

Det pågår sedan tidigare ett utredningsarbete om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård, där utgångspunkten är att primärvården ska stärkas och få en större roll som första linjens vård genom att resurser förs över från sjukhusvård till primärvård. Bland annat tittar utredningen på hur området e-hälsa kan utvecklas och hur man ska säkerställa tillgång till personal. Utredningen om omstruktureringar i Primärvården kommer att lämnas över till utredningen om primärvårdens roll som ett underlag. Den utredningen ska vara klar i oktober 2017.