Följ Region Uppsala

Försämrad ekonomiprognos för landstinget

Nyhet   •   Maj 26, 2015 15:23 CEST

Landstingets årsprognos har försämrats med 104 miljoner kronor jämfört med  föregående månad. Nu förväntas landstinget väntas nu göra ett årsresultat på 24  miljoner kronor under 2015. Det framgår av ekonomirapporten för april.

Den försämrade prognosen beror till stor del på att Akademiska sjukhuset  lämnar en försämrad prognos på minus 100 miljoner kronor. Huvudorsaken är att  intäkterna från riks- och regionvård varit lägre än planerat på grund av  kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och operationssalar som inte kan  utnyttjas fullt ut.

Sjukfrånvaron har ökat vid flera förvaltningar. Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningscheferna att återkomma med analys och åtgärder.

Läs om övriga beslut som fattades av produktionsstyrelsen i Uppsnabbat:

Uppsnabbat 26 maj