Följ Region Uppsala

Cloud Cube – utställning av idéskiss för "Framtidens Akademiska"

Nyhet   •   Feb 06, 2015 14:34 CET

Tisdag den 10 februari kl. 18.00 invigs utställningen Cloud Cube på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till 15 mars och är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, Uppsala kommun, Uppsala stadsteater och Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län.

Projektet Framtidens Akademiska är ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekt som genomförts på Akademiska sjukhuset. En del av detta projekt är en helt ny vårdbyggnad, som även kommer att inrymma en aula för föreläsningar och konferenser.

Tillsammans med arkitekterna Frida Munktell och Fredrik Mats Nilsson på White har den finska konstnären Sari Palosaari arbetat med skissförslag till ljusverket Cloud Cube för området utanför aulan. Utställningen presenterar samarbetet mellan konstnär och arkitekter genom videofilm, skisser och modeller. Det som visas är en del av en process. Beslut om eventuellt genomförande kommer att fattas senare. För att ge en inblick i Sari Palosaaris konstnärskap visas dessutom två fristående videoverk från de senaste åren.

Utställningen invigs av Johnny Svahn, ordförande i landstingets kulturnämnd. Därefter följer ett samtal på engelska mellan Sari Palosaari, Frida Munktell och Fredrik Mats Nilsson kring Cloud Cube.

För mer information:
Andreas Bjersby
Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län
andreas.bjersby@lul.se
Tel: 070-672 74 49

Anna Ehn
Kulturförvaltningen, Uppsala kommun
anna.ehn@uppsala.se
Tel: 018-727 86 80