Följ Region Uppsala

Byte av leverantör av dosförpackade läkemedel

Nyhet   •   Okt 15, 2013 11:18 CEST

Från och med 21 oktober 2013 har Landstinget i Uppsala län en ny leverantör av dosförpackade läkemedel (ApoDos, tidigare namn). Det innebär att cirka 7 000 patienter i länet nu kommer att få sina läkemedel från en ny leverantör, Apotekstjänst AB.

Bakgrunden till leverantörsbytet är att marknaden för dosförpackade läkemedel avreglerats, och därmed måste samtliga landsting upphandla tjänsten. Upphandlingen av ny leverantör har genomförts tillsammans med landstingen i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Örebro, Sörmland och Värmland.

Det har funnits vissa problem i samband med leverantörsbytet i andra landsting. Därför har noggranna förberedelser gjorts för att göra övergången så säker som möjligt. Arbetet har skett i nära samverkan med länets kommuner, den gamla och den nya leverantören samt i dialog med övriga landsting.

Korrekta produktionsuppgifter och adresser

Ett stort lokalt arbete har lagts ner för att kvalitetssäkra adresser och leveranstider tillsammans med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS:ar).

Ny påminnelsefunktion

En ny påminnelsefunktion har tagits fram i systemet som tydligare visar vilka recept som behöver förnyas.

I samband med leverantörsbytet kommer Landstinget i Uppsala län att ha en nära och tät kontakt med kommunernas MAS:ar, leverantören samt övriga landsting för att tidigt kunna hantera eventuella felaktigheter.

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har beslutat att de ska genomföra tillsyn av verksamheten hos den nya leverantören av dosläkemedel samt de landsting som anlitar dem. Detta med anledning av händelser i andra delar av landet. Landstinget välkomnar en sådan granskning.