Följ Region Uppsala

Almedalen 2018 – här kan du följa oss

Nyhet   •   Jun 27, 2018 12:47 CEST

Precis som under fjolåret kommer Region Uppsala att delta i Almedalen på Gotland. Här hittar du program och länkar för att följa oss på plats i Visby.

– Jag ser verkligen fram emot att lyfta fram Region Uppsalas samarbete med länets kommuner för att klara de utmaningar vi står inför! På kort sikt handlar det exempelvis om stöd till barn med behov av egenvård och assistans där vi kan visa på hur vi tillsammans kan göra stor skillnad för den enskilde. På lång sikt vill vi visa på hur vi kan åstadkomma omställningen mot en mer effektiv och nära vård 2030, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld.

Det övergripande syftet med Region Uppsalas medverkan i Almedalen är att skapa ett nationellt intresse för Uppsalas tillväxt, och en vilja att verka, bo och leva i Uppsala län. I Almedalen står vi tillsammans och pratar om samverkan, innovationer, ledarskap, infrastruktur, samhällsbyggnad och hållbarhet utifrån olika vinklar.

– Vi har ett behov av att fortsätta att driva frågor som är av stor betydelse för Region Uppsala även på den nationella arenan, och Almedalen är en viktig strategisk plats att finnas på. Jag ser fram emot att kunna fortsätta att nätverka och positionera Region Uppsala, säger regiondirektör Staffan Isling.

På plats finns också Akademiska sjukhuset som kommer att arrangerar flera seminarier i Almedalen.

Liksom föregående år har ett viktigt ingångsvärde varit att engagemanget i Almedalen inte får bli överdrivet dyrt. Region Uppsalas totala utgifter för sin medverkan i Almedalen ligger på 506 000 kronor. Av detta utgör boendekostnaderna 93 600 kronor.

Här kan du följa oss i Almedalen

Webben

www.uppsalaialmedalen.se finns hela programmet tillgängligt, samt ytterligare information om vårt och våra partners deltagande.

Facebook

På Facebook finns sidan Uppsala i Almedalen. Här har vi bland annat skapat Facebook-evenemang för våra programpunkter.

Du kan också följa oss på vår egen facebook-sida https://www.facebook.com/regionuppsala

Youtube

Alla våra seminarier kommer att livesändas på plats. Sändningarna kommer ni att hitta på Youtube-kanalen Uppsala Växer. Videoklippen kommer även att finnas tillgängliga i efterhand.


Program Almedalen 2018, Region Uppsala

Detta arrangemang är en del av Uppsala växer – ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och Handelskammaren i Uppsala län.

Onsdag 4 juli
9.00-09.45 på Donners plats
Hur rustar vårdverksamheten för den digitala omställning som krävs för att klara framtidens behov?

Hur kan man skapa tid och engagemang för digitalisering då personalen har svårt att skapa det utrymme som behövs för förändringsarbete?

Medverkande:
Christina Hermans

Moderator:
Anja Dahlin Price

Onsdag 4 juli
10.00-10.45 på Donners plats
Vad händer när rättspraxis ändras för barn med behov av assistans och egenvård?

Hur arbetade vi tillsammans för att undvika onödig tid på sjukhus och för att säkerställa att barnens behov av basal hälso- och sjukvård eller egenvård blir tillgodosedda i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhuset

Medverkande:
Vivianne Macdisi, Ordförande (S) i sjukhusstyrelsen och HSFoUU-utskottet, Region Uppsala
Eva Christiernin, Ordförande (S) Omsorgsnämnden, Uppsala kommun.
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Furén Thulin, sektionschef Avdelningen vård och omsorg. SKL
Lina Nordquist regionråd (L), Region Uppsala
Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet
Erika Marjamaa Nilsson, avdelningschef, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala

Moderator:
Henrik Pederby

Onsdag 4 juli
11.00-11.45 på Donners plats
Hur kan vi verka för ett innovationsstöd i världsklass?

Vilka strukturer och aktiviteter underlättar framväxten av ett innovationsstöd i världsklass?

Medverkande:
Niklas Johansson, Statssekreterare hos Mikael Damberg, Regeringskansliet
Andreas Scheutz, Direktör forskning, innovation och näringsliv, Region Uppsala
Bengt-Åke Ljudén, VD, Almi Uppsala
Per Bengtsson, VD, UIC
Monica Hedberg, Programchef UIC och medgrundare Asynjor Invest
Göran Brocknäs, Regionchef Handelskammaren Uppsala

Moderator:
Göran Brocknäs

Onsdag 4 juli
13.00-13.45 på Donners plats
Hur går man från förhandlingskultur till samverkanskultur?

Det regionala utvecklingsuppdraget som Regionen har förutsätter ökad samverkan och bättre samordning, för att stärka näringslivet, infrastrukturen och regionens attraktionskraft för invånare, besökare och företag.

Medverkande:
Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala
Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun
Randi Graungaard, kommundirektör Tierps kommun
Johan Von Knorring, länsråd i Uppsala län

Moderator:
Henrik Pederby

Onsdag 4 juli
14-14.45 på Donners plats
Hur kan 800 sidor statlig utredning bli konkret verklighet och leda till en effektiv och nära vård i Uppsala län 2030?

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, men också möjligheter. Hur kan vi gå från sjukvårdssystem till hälsosystem som utgår från invånarnas behov?

Medverkande:
Vivianne Macdisi, Ordförande (S) i sjukhusstyrelsen och HSFoUU-utskottet, Region Uppsala
Eva Christiernin, Ordförande (S) Omsorgsnämnden, Uppsala kommun.
Lina Nordquist regionråd (L), Region Uppsala
Göran Stiernstedt, statlig utredare för Styrning för en mer jämlik vård
Emma Spak, specialist i allmänmedicin och samordnare av nära vård, SKL
Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Peter Graf, VD Tiohundra AB

Moderatorer:
Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala

Onsdag 4 juli
16-16.45 på Donners plats
Sjukhushund - en bakterierisk eller framtidens medicin för sjuka barn?

Kan människans bästa vän göra skillnad inom sjukvården?

Medverkande:
Ann Edner, barnläkare, intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Akademiska sjukhuset i samtal med Henrik Pederby, moderator.
Sjukhushunden Livia