Följ Region Uppsala

Årets Uppskattning 2016 tilldelas Joakim Stålåker – Vi Unga Uppsala

Nyhet   •   Maj 11, 2016 10:11 CEST

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av landstingets kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk som i år är skapat av konstnären Katarina Jönsson Norling. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Det går inte att söka priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.

Landstingets kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 11 maj Joakim Stålåker till mottagare av Årets Uppskattning 2016.

Motivering

Joakim Stålåker har under fyra års tid arbetat ideellt i Vi Ungas styrelse i distrikt Uppsala. Under devisen unga leder unga har han startat upp och driver projektet Från idé till succé som nu är inne på sitt tredje projektår. Projektet har hjälpt till att utveckla föreningslivet i Uppsala län så att fler unga får en meningsfull sysselsättning på sin fritid. Han inspirerar och skapar förutsättningar för unga att starta upp egna föreningar inom kultur, fritid och idrott. Det har resulterat i ett 20-tal nystartade föreningar i länet, främst på landsbygden i Enköpings kommun. Som mentor till föreningarna lägger Joakim ner hela sitt hjärta, tid och engagemang för att skapa god gemenskap.

Joakim brinner för ungt ledarskap och arrangörskap och hans insatser för ungas föreningsliv i Uppsala län förtjänar att uppmärksammas. Han är en sann ledare med ett smittande engagemang!

Utdelningen av Årets Uppskattning 2016 sker på kulturnämndens sammanträde 15 juni.

För mer information kontakta

Anna Hazard, mediepedagog, Kulturenheten, 018-611 62 77, 070-611 09 39, e-post: anna.hazard@lul.se
Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, 018-611 62 63, mobil: 070-611 60 15, e-post: pernilla.hogstrom@lul.se

Läs mer om Årets Uppskattning på www.lul.se/aretsuppskattning