Följ Region Uppsala

Årets Uppskattning 2015 tilldelas Bananteatern

Nyhet   •   Apr 22, 2015 13:29 CEST

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av landstingets kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län.

Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk som i år är skapat av konstnären Jin Jiang. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Det går inte att söka priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.

Landstingets kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 22 april teatergruppen Bananteatern till mottagare av Årets Uppskattning 2015.

Motivering

Bananteatern är en fri teatergrupp som under många år arbetat för att spela för alla, överallt. Det innebär att de tagit fram portabla föreställningar, både inom scenografin men även språket, för att kunna spela där inte andra når fram. De vågar beröra ämnen som annars inte berörs av teatern. Hela deras barn- och ungdomsverksamhet utgår från viljan att se varje barn och ungdom för den de är, att utmana sin publik och våga hantera svåra ämnen. Bananteatern arbetar även internationellt för att nå ut till en publik som annars inte ser teatern. De har turnerat i Kina och Indien för att spela för barn till prostituerade och på barnhem. Bananteatern lyckas där många andra misslyckas. Istället för att försöka anpassa sin publik till det format och budskap de vill förmedla, så anpassar de sig själva efter publiken och de förhållanden som råder.

Utdelningen av Årets Uppskattning 2015 sker på kulturnämndens sammanträde 17 juni.

För mer information kontakta
Pia-Marit Ekström, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-611 62 86, e-post: pia-marit.ekstrom@lul.se
Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, 018-611 62 63, mobil: 070-611 60 15, e-post: pernilla.hogstrom@lul.se

Läs mer om Årets uppskattning på www.lul.se/aretsuppskattning