Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 501 Vård och hälsa 228 regionråd 99 Akademiska sjukhuset 94 kollektivtrafik 81 Kultur och bildning 75 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 1177 Vårdguiden 22 regionstyrelsen 21 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Kulturnämnden 16 Regionfullmäktige 16 vårdcentral 15 Folktandvården 15 Regional utveckling 14 Hälsa och habilitering 13 Kulturenheten 12 koncernledning 12 Regionbibliotek Uppsala 9 patientjournal 9 ambulansdirigering 8 Patientsäkerhet 8 Asylsökande 8 framtidens akademiska 7 patientmat 7 Landstingsservice 7 Psykiatri 6 Nationell patientenkät 6 Folkhälsa 6 regionbildning 6 Miljö 6 UL 6 sjukvårdsrådgivning 6 E-hälsa 6 Mentorskapsprogram 6 Länsanalys 6 sprututbyte 6 Konstkuben 6 Miljöredovisning 6 Budget 5 kompetensförsörjning 5 Årets Uppskattning 5 Närvård 5 Cosmos 5 Uppsala health summit 5 patientavgift 5 Fyrspår 5 Influensavaccination 5 Nära vård och hälsa 5 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Rehabilitering 5 säsongsinfluensa 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Teater 5 ambulans 5 Kulturstipendier 5 vårdstyrelsen 4 Tierp 4 finsk kultur 4 Kulturstipendier för unga 4 hälsoundersökning 4 Uppsala 4 Arbetsmarknad 4 Flogsta vårdcentral 4 miljöprogram 4 Östhammar 4 hälso- och sjukvård 4 Hälsoäventyret 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Fastighet och service 4 Folkhälsomedel 4 Knivsta 4 Ungdomsmottagning 4 upphandling 4 vårdval 4 Film 4 Litteraturfrämjande 4 journal via nätet 4 Heby 4 Wiks slott 4 barn- och ungdomskultur 4 Liv och hälsa ung 4 Stora turismpriset 4 barnhälsovård 3 Cosmic 3 Dansresidens 3 regionförbundet 3 hiv 3 Almunge 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 3 fastigheter 3 vårdrelaterade infektioner 3 smittskyddsläkare 3 vaccination 3 sjukhuset 3 palliativ vård 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 Noomaraton 3 Öppna jämförelser 3 Utbildning 3 uppföljning 3 preventivmedel 3 psykisk ohälsa 3 jourmottagning 3 antibiotika 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 Eric Sahlström Institutet 3 journalsystem 3 länstransportplan 3 Valborg 3 Dans 3 sjukvårdens larmcentral 3 Varuförsörjningsnämnden 3 väntetider 3 Almedalen 3 kollektivtrafiknämnden 3 miljönyckeltal 3 Litteraturkarusellen 3 trycksår 3 lex maria 3 e-tjänster 3 Regionförbundet Uppsala län 3 patientavgifter 3 Akademisk sjukhuset 2 magsjuka 2 läkemedel 2 avfallsåtervinning 2 tillgänglighet 2 suicidprevention 2 knäprotes 2 parkering 2 klimatpåverkan 2 barnskyddsteam 2 närvårdsavdelning 2 Öppna jämförelser miljö 2 forskningspris 2 ebola 2 ambulanshelikopter 2 ambulanssjukvård 2 Testa Center 2 barnvaccination 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 Cellprovtagning 2 vaccin 2 miljöbyggnad 2 Regionplan och budget 2 Varuförsörjningen 2 forskning 2 smittskyddsenheten 2 Depression 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 flyktingmottagning 2 cykelstrategi 2 väg 288 2 Diabetes 2 landstingsbudget 2 ekonomirapport 2 prognos 2 arbetsvistelse 2 bedrägeri 2 Hållnäs konstkoloni 2 Rättspsykiatri 2 hemsjukvård 2 Befolkningsprognos 2 cellprov 2 vårdskador 2 produktionsstyrelsen 2 ekologisk mat 2 glasögonbidrag 2 neonatal 2 bredband 2 Offentlig konst 2 Kultursamverkansmodellen 2 Vårdbarometern 2 datainspektionen 2 Stuart Mayes 2 FoU 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 VRI 2 konst 2 Johanna Hästö 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 kultur för asylsökande 2 Regional kulturplan 2 vårdavtal 2 Alunda 2 antibiotikaresistens 2 Länsbibliotek Uppsala 2 vårdnära service 2 journal på nätet 2 kliniskt utvecklingsår 2 femårskontroll 2 produktionskök 2 sjuksköterskor 2 Fastighets- och servicenämnden 2 legionella 2 Ingång 100/101 2 Morgongåva 2 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Regional biblioteksplan 1 ungdomsstipendier 1 Martin Schibbye 1 En Bättre Sits 1 Minna Krook 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 Hälsa 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 Elisabeth Bucht 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Syncentral 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 Klara Bendz 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Prebus AB 1 Alunda vårdcentral 1 Pseudomonias 1 Pseudomonias hot foot syndrome 1 Kollega till kollega 1 Östervåla vc 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Kulturhuset Leoparden 1 Anna Pehrsson 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 Tisha Minö 1 Effektiv och nära vård 1 Nina Wähä 1 Sofia Gabrielsson 1 klimatväxling 1 Hälsofrämjandepriset 1 barnskyddsteamet 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 säkerhet 1 innovation 1 Energieffektivisering 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 invigning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 nationella minoriteter 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 odontologi 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 Anna Clarén 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 Visa alla taggar

Tag / Vård och hälsa

​Region Uppsala startar akademiskt primärvårdscentrum

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 16:32 CEST

Region Uppsala ska inrätta ett akademiskt primärvårdscentrum. Det beslutade vårdstyrelsen idag. – Vi vill utveckla och stärka primärvården genom att öka samarbetet med bland annat universitetet, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

Extra satsning på primärvården föreslås

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 16:31 CEST

​Region Uppsala föreslås sätta av 48 miljoner kronor extra på primärvården under 2018. Den största delen går till att höja grundersättningen till samtliga vårdcentraler. – Den här förstärkningen är den största satsningen på primärvården på många år. Det är ett steg mot en ny inriktning, där mer av vården ska ges nära invånarna, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:22 CEST

Nu är allt klart för en ny vårdcentral i Almunge. Den totala investeringskostnaden, inklusive bland annat förstudien, beräknas till 46 miljoner kronor. Entreprenaden har tilldelats Ekman & Angerstig AB (EAAB).

Primärvård och habilitering samlas i ny förvaltning

Nyheter   •   Sep 27, 2017 17:08 CEST

​Verksamheterna som tillhör Region Uppsalas förvaltningar Primärvården och Hälsa och habilitering samlas från den 1 januari 2018 i en nyinrättad gemensam förvaltning. Det beslutade regionfullmäktige.

Hörcentralen flyttar tillfälligt till Ulleråker

Nyheter   •   Sep 25, 2017 16:03 CEST

Hörcentralens lokaler på Kungsgärdet i Uppsala renoveras under hösten 2017.

Nu uppgraderas journalsystemet Cosmic

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:48 CEST

Den 2 oktober uppgraderas det journalsystem som Region Uppsala använder sig av, Cosmic. Uppgraderingen är den största någonsin och då det blir ett nytt gränssnitt för användarna kan det upplevas som att ett helt nytt journalsystem har införts. Uppgraderingen är nödvändig för den framtida utvecklingen av journalsystemet.

Ny e-tjänst för tandvården

Ny e-tjänst för tandvården

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 11:34 CEST

Folktandvården Uppsala län är bland de första i landet att erbjuda patienter möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal och läsa individuella skötselråd digitalt. - Det här ligger i linje med vår ambition gällande e-hälsa och gör informationen tillgänglig för över 43 000 personer i Uppsala län, säger Folktandvårdens IT-chef Kristina Wass.

Nu har Stenhagen fått sin vårdcentral

Nu har Stenhagen fått sin vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 15:22 CEST

Idag invigdes Stenhagens helt nya vårdcentral. Den ligger centralt i bottenvåningen på det som kallas för ”Båghuset”, mitt emot Stenhagens bildnings- och kulturcentrum.

​​Hembesöksverksamhet i Uppsala och Knivsta upphandlas inte på nytt

Nyheter   •   Sep 05, 2017 17:04 CEST

Verksamheten med akuta hembesök i Uppsala och Knivsta kommuner kommer inte att upphandlas på nytt när avtalet med den nuvarande utförare löper ut den 31 oktober 2017. Det beslutade vårdstyrelsen.

Handlingsplan för neonatalvården ska tas fram

Nyheter   •   Sep 04, 2017 16:00 CEST

​Akademiska sjukhuset klarade att ge god och patientsäker vård till för tidigt födda barn som behövde intensivvård under sommaren. Det framgår av en rapport till sjukhusstyrelsen.

Region Uppsala inför områdesansvar för vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 14:42 CEST

​Region Uppsala ska införa områdesansvar för vårdcentraler. Det föreslår regionstyrelsen. – Beslutet innebär en viktig förstärkning ekonomiskt på cirka 10 miljoner kr till vårdcentralerna. Det kommer att göra stor skillnad för vårdcentralerna som får bättre möjligheter att planera och driva sin verksamhet., säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Region Uppsala fördubblar sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 14:31 CEST

Behovet av hjälp är stort och verksamheten avlastar även psykiatrin. Nu fördubblar Region Uppsala sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar, till 1,6 miljoner kronor årligen.

Fira dina tänder 1 september

Fira dina tänder 1 september

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 09:03 CEST

På fluortantens dag den 1 september firas alla länets tänder. Folktandvården i Uppsala län fyller 75 år och bjuder på fluor på flera håll i länet.

Ungdomar lever mer hälsosamt, men mår sämre

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 08:01 CEST

Nu är resultatet från Liv och hälsa Ung 2017 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I all korthet visar resultatet att ungdomar lever mer hälsosamt, men mår något sämre och upplever en lägre grad av trygghet än tidigare.

Region Uppsala och Tierps kommun tecknar avtal om närvårdsplatser

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 15:05 CEST

Region Uppsala kommer att ingå avtal med Tierps kommun om att inrätta sex närvårdsplatser i Tierp. Det beslutade regionstyrelsen idag. – Den här frågan har beretts under lång tid och jag är mycket glad att vi har kunnat teckna det här avtalet. Utgångspunkten är att kunna erbjuda bra närvård i Tierp och stärka sjukvården i Norduppland, säger regionrådet Vivianne Macdisi (s).

Ny vårdcentral och folktandvård i Gottsunda invigdes

Ny vårdcentral och folktandvård i Gottsunda invigdes

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 15:54 CEST

Idag nyinvigdes Gottsunda vårdcentral och Folktandvården i Gottsunda, efter att ha flyttat in i nybyggda lokaler. – Det blir en förbättring för Gottsundaborna, att ha allt samlat i ett centralt läge i Gottsunda centrum i nya, fräscha lokaler, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, som klippte bandet.

Region Uppsala satsar på att införa självbetjäningsterminaler

Region Uppsala satsar på att införa självbetjäningsterminaler

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 08:30 CEST

Snart inför hela Region Uppsala självbetjäningsterminaler där patienterna själva kan registrera sin ankomst inför mottagningsbesök. Från den 29 maj till midsommar genomförs en pilot vid ingång 95/96 på Akademiska sjukhuset. Även Hälsa och habilitering, Lasarettet i Enköping och Primärvården startar piloter denna vecka.

Hela hälso- och sjukvården i Uppsala län ska ses över

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 11:05 CEST

Region Uppsala ska utreda hälso- och sjukvården i länet och ta fram mål och en strategi för hur den ska se ut år 2030. Det beslutade en enig regionstyrelse igår. –Vården måste bli effektivare och komma närmare länets invånare. Nu vill vi ta ett helhetsgrepp med sikte på framtiden, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 14:51 CEST

​Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder.

Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 14:46 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag att ställa sig bakom Sveriges kommuners och landstings strategi om Oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.