Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 502 Vård och hälsa 229 regionråd 100 Akademiska sjukhuset 94 kollektivtrafik 81 Kultur och bildning 75 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 1177 Vårdguiden 22 regionstyrelsen 21 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Regionfullmäktige 16 Kulturnämnden 16 Folktandvården 15 vårdcentral 15 Regional utveckling 14 Hälsa och habilitering 13 Kulturenheten 12 koncernledning 12 patientjournal 9 Regionbibliotek Uppsala 9 ambulansdirigering 8 Patientsäkerhet 8 Asylsökande 8 Landstingsservice 7 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Mentorskapsprogram 6 Psykiatri 6 Nationell patientenkät 6 Miljöredovisning 6 E-hälsa 6 Folkhälsa 6 sjukvårdsrådgivning 6 UL 6 Länsanalys 6 sprututbyte 6 regionbildning 6 Miljö 6 Konstkuben 6 Influensavaccination 5 Budget 5 Teater 5 Cosmos 5 ambulans 5 Rehabilitering 5 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Fyrspår 5 Kulturstipendier 5 Nära vård och hälsa 5 kompetensförsörjning 5 säsongsinfluensa 5 Årets Uppskattning 5 Närvård 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Uppsala health summit 5 patientavgift 5 Uppsala 4 Wiks slott 4 Stora turismpriset 4 Flogsta vårdcentral 4 journal via nätet 4 hälso- och sjukvård 4 barn- och ungdomskultur 4 Heby 4 Tierp 4 Östhammar 4 Liv och hälsa ung 4 vårdstyrelsen 4 Kulturstipendier för unga 4 Hälsoäventyret 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Folkhälsomedel 4 upphandling 4 vårdval 4 Litteraturfrämjande 4 Film 4 Ungdomsmottagning 4 Fastighet och service 4 miljöprogram 4 Arbetsmarknad 4 finsk kultur 4 Knivsta 4 hälsoundersökning 4 Varuförsörjningsnämnden 4 Innovation Akademiska 3 Almedalen 3 kollektivtrafiknämnden 3 preventivmedel 3 Cosmic 3 Dans 3 antibiotika 3 landstingsdirektör 3 Valborg 3 parkeringsavgift 3 akutmottagning 3 sjukvårdens larmcentral 3 miljönyckeltal 3 Litteraturkarusellen 3 Regionförbundet Uppsala län 3 Utbildning 3 Eric Sahlström Institutet 3 journalsystem 3 palliativ vård 3 patientavgifter 3 Noomaraton 3 Dansresidens 3 trycksår 3 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 3 barnhälsovård 3 väntetider 3 lex maria 3 uppföljning 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 psykisk ohälsa 3 Varuförsörjningen 3 länstransportplan 3 fastigheter 3 Almunge 3 hiv 3 jourmottagning 3 e-tjänster 3 regionförbundet 3 Öppna jämförelser 3 vårdrelaterade infektioner 3 smittskyddsläkare 3 vaccination 3 sjukhuset 3 hemsjukvård 2 miljöbyggnad 2 läkemedel 2 smittskyddsenheten 2 Depression 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 Östervåla vårdcentral 2 tillgänglighet 2 väg 288 2 arbetsvistelse 2 prognos 2 Hållnäs konstkoloni 2 bedrägeri 2 Rättspsykiatri 2 vårdnära service 2 cellprov 2 ekologisk mat 2 ambulanshelikopter 2 bredband 2 flyktingmottagning 2 Stuart Mayes 2 Johanna Hästö 2 vårdskador 2 Regional kulturplan 2 journal på nätet 2 Kultursamverkansmodellen 2 Offentlig konst 2 kultur för asylsökande 2 femårskontroll 2 Regionplan och budget 2 Ingång 100/101 2 Diabetes 2 cykelstrategi 2 legionella 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 närvårdsavdelning 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 Vårdbarometern 2 ambulanssjukvård 2 Befolkningsprognos 2 Fastighets- och servicenämnden 2 produktionskök 2 VRI 2 landstingsbudget 2 datainspektionen 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 FoU 2 forskning 2 konst 2 kliniskt utvecklingsår 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 Länsbibliotek Uppsala 2 antibiotikaresistens 2 parkering 2 sjuksköterskor 2 Akademisk sjukhuset 2 Morgongåva 2 neonatal 2 ekonomirapport 2 knäprotes 2 glasögonbidrag 2 klimatpåverkan 2 Öppna jämförelser miljö 2 produktionsstyrelsen 2 ebola 2 forskningspris 2 Testa Center 2 Alunda 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 vaccin 2 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Regional biblioteksplan 1 ungdomsstipendier 1 Martin Schibbye 1 En Bättre Sits 1 Minna Krook 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 Hälsa 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 Elisabeth Bucht 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Syncentral 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 Klara Bendz 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Prebus AB 1 Alunda vårdcentral 1 Pseudomonias 1 Pseudomonias hot foot syndrome 1 Kollega till kollega 1 Östervåla vc 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Kulturhuset Leoparden 1 Anna Pehrsson 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 Tisha Minö 1 Effektiv och nära vård 1 Nina Wähä 1 Sofia Gabrielsson 1 klimatväxling 1 Hälsofrämjandepriset 1 barnskyddsteamet 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 säkerhet 1 innovation 1 Energieffektivisering 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 invigning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 nationella minoriteter 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 odontologi 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 Anna Clarén 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 Visa alla taggar

Tag / Vård och hälsa

Ny modell för subventioner av preventivmedel

Nyheter   •   Maj 09, 2014 13:48 CEST

Sedan den 4 februari 2014 gäller en ny modell för subventioner av preventivmedel inom Landstinget i Uppsala län.

Landstinget ser över ”snabbspår”

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2014 10:33 CEST

Landstinget ska göra en översyn av pågående och tänkbara direktinläggningsspår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade produktionsstyrelsen idag. Syftet är avlasta akutmottagningen och ge bättre vård till de mest sjuka äldre.

Brister i rehabilitering ska åtgärdas

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2014 10:43 CEST

Det finns många brister i vårdkedjan för rehabiliteringen inom flera områden. Det framgår av en utredningsrapport som presenterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att rätta till bristerna.

Start för storbygge på Akademiska sjukhuset

Start för storbygge på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2014 10:44 CEST

Idag påbörjades bygget av en ny vård- och behandlingsbyggnad på Akademiska sjukhuset då det första lastbilslasset med schaktmassor rullade iväg. – På sju år bygger vi ett halvt nytt Akademiska. Det här innebär ett lyft för patienterna, personalen och för länets utveckling, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Landstinget föreslås ta över dirigering av ambulanser

Landstinget föreslås ta över dirigering av ambulanser

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2014 10:47 CEST

Landstinget i Uppsala län kan komma att ta över dirigeringen av ambulanser i egen regi. Enligt ett förslag som landstingsstyrelsen tar ställning till på måndag ska landstingsdirektören få i uppdrag att genomföra ett projekt med målet att ta över ambulansdirigeringen när avtalet med SOS Alarm går ut.

Stor ökning för 1177 Vårdguiden i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2014 11:35 CET

Kännedomen om landstingens gemensamma sjukvårdsrådgivning 1177 ökar kraftigt. Tre av fyra invånare i Uppsala län känner till telefonnumret 1177 och fyra av tio känner till webbplatsen 1177.se. Det en ökning med 8 respektive 14 procentenheter jämfört med föregående år. Det framgår av befolkningsundersökningen Vårdbarometern 2013, som presenteras idag.

Landstinget förbereder för vårdval inom ortopedi och hudsjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2014 11:39 CET

Landstinget ska förbereda för att kunna införa vårdval inom specialiserad ortopedi och hudsjukvård i öppenvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Förstärkt uppföljning av vårdgivare

Nyheter   •   Mar 13, 2014 14:34 CET

Landstinget har under hösten 2013 förstärkt uppföljningen av vårdgivare. Under hösten och vintern 2013/2014 har sex vårdcentraler granskats. Uppföljningen visar att majoriteten av de granskade vårdcentralerna följer reglerna när det gäller journalföring och rapportering.

Landstingets strokekampanj får internationellt pris

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2014 11:01 CET

Under tre år har Landstinget i Uppsala län deltagit i en nationell kampanj för att lära ut symtomen på stroke. Nu har kampanjen utsetts till världens bästa strokekampanj, i konkurrens med 90 bidrag från hela världen.

Hög överlevnad av lungcancer i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 15:58 CET

Kvinnor som insjuknar i lungcancer har den högsta överlevnaden om de bor i Uppsala län. Det visar en ny jämförande studie av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som presenteras idag.

Landstinget gör extra kösatsning på 40 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2013 10:20 CET

Landstinget kan komma att göra en satsning på ytterligare 40 miljoner kronor för att komma till rätta med vårdköerna under 2014.

Klart om egen patientmat i Enköping

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2013 10:26 CEST

Köket vid Lasarettet i Enköping ska öppnas på nytt. Senast den 1 januari 2015 ska patientmaten lagas på plats. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Mellanvårdsavdelning ska ge bättre vård för äldre

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2013 11:10 CEST

Landstinget ska inrätta en mellanvårdavdelning senast den 1 april 2014. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

Byte av leverantör av dosförpackade läkemedel

Nyheter   •   Okt 15, 2013 11:18 CEST

Från och med 21 oktober 2013 har Landstinget i Uppsala län en ny leverantör av dosförpackade läkemedel (ApoDos, tidigare namn). Det innebär att cirka 7 000 patienter i länet nu kommer att få sina läkemedel från en ny leverantör, Apotekstjänst AB.

Gravida uppmanas vaccinera sig mot säsongsinfluensa

Gravida uppmanas vaccinera sig mot säsongsinfluensa

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2013 11:13 CEST

Den här veckan inleder Landstinget i Uppsala län årets influensavaccinationer. Alla som tillhör en riskgrupp och bor i Uppsala län erbjuds gratis vaccin. I år har riskgrupperna utökats till kvinnor som befinner sig i andra hälften av sin graviditet.

Högt betyg till barnsjukvården i Uppsala län

Högt betyg till barnsjukvården i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2013 11:20 CEST

De flesta patienter ger ett mycket högt betyg till barnsjukvården. Det visar en ny enkätundersökning som gjorts bland patienter och anhöriga. Akademiska sjukhuset utmärker sig med särskilt goda omdömen när det gäller smärtlindring och information.

Medhelp får förnyat uppdrag att driva sjukvårdsrådgivningen

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2013 11:33 CEST

Medhelp Care AB får förnyat uppdrag att driva sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott efter att ha genomfört en upphandling.

Överenskommelse klar med SOS Alarm om ambulansdirigering

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2013 11:36 CEST

Landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland har enats om ett avtal med SOS Alarm om att ta över ambulansdirigeringen från och med den 1 december 2013.

Nytt hus vid Akademiska sätter patienterna i centrum

Nytt hus vid Akademiska sätter patienterna i centrum

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2013 13:12 CEST

Akademiska sjukhuset kan få en helt ny byggnad för vård och behandling. Idag godkände produktionsstyrelsen den så kallade programhandlingen för huset.

Vårdpersonal på Akademiska avlastas från kringuppgifter

Vårdpersonal på Akademiska avlastas från kringuppgifter

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2013 13:07 CEST

Vårdpersonalen vid Akademiska sjukhuset kan i framtiden avlastas från arbetsuppgifter som inte kräver sjukvårdsutbildning. Produktionsstyrelsen beslutade idag att ett pilotprojekt med så kallad Facility Management ska genomföras vid Akademiska sjukhuset.