Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 501 Vård och hälsa 228 regionråd 99 Akademiska sjukhuset 94 kollektivtrafik 81 Kultur och bildning 75 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 1177 Vårdguiden 22 regionstyrelsen 21 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Kulturnämnden 16 Regionfullmäktige 16 vårdcentral 15 Folktandvården 15 Regional utveckling 14 Hälsa och habilitering 13 Kulturenheten 12 koncernledning 12 Regionbibliotek Uppsala 9 patientjournal 9 ambulansdirigering 8 Patientsäkerhet 8 Asylsökande 8 framtidens akademiska 7 patientmat 7 Landstingsservice 7 Psykiatri 6 Nationell patientenkät 6 Folkhälsa 6 regionbildning 6 Miljö 6 UL 6 sjukvårdsrådgivning 6 E-hälsa 6 Mentorskapsprogram 6 Länsanalys 6 sprututbyte 6 Konstkuben 6 Miljöredovisning 6 Budget 5 kompetensförsörjning 5 Årets Uppskattning 5 Närvård 5 Cosmos 5 Uppsala health summit 5 patientavgift 5 Fyrspår 5 Influensavaccination 5 Nära vård och hälsa 5 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Rehabilitering 5 säsongsinfluensa 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Teater 5 ambulans 5 Kulturstipendier 5 vårdstyrelsen 4 Tierp 4 finsk kultur 4 Kulturstipendier för unga 4 hälsoundersökning 4 Uppsala 4 Arbetsmarknad 4 Flogsta vårdcentral 4 miljöprogram 4 Östhammar 4 hälso- och sjukvård 4 Hälsoäventyret 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Fastighet och service 4 Folkhälsomedel 4 Knivsta 4 Ungdomsmottagning 4 upphandling 4 vårdval 4 Film 4 Litteraturfrämjande 4 journal via nätet 4 Heby 4 Wiks slott 4 barn- och ungdomskultur 4 Liv och hälsa ung 4 Stora turismpriset 4 barnhälsovård 3 Cosmic 3 Dansresidens 3 regionförbundet 3 hiv 3 Almunge 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 3 fastigheter 3 vårdrelaterade infektioner 3 smittskyddsläkare 3 vaccination 3 sjukhuset 3 palliativ vård 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 Noomaraton 3 Öppna jämförelser 3 Utbildning 3 uppföljning 3 preventivmedel 3 psykisk ohälsa 3 jourmottagning 3 antibiotika 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 Eric Sahlström Institutet 3 journalsystem 3 länstransportplan 3 Valborg 3 Dans 3 sjukvårdens larmcentral 3 Varuförsörjningsnämnden 3 väntetider 3 Almedalen 3 kollektivtrafiknämnden 3 miljönyckeltal 3 Litteraturkarusellen 3 trycksår 3 lex maria 3 e-tjänster 3 Regionförbundet Uppsala län 3 patientavgifter 3 Akademisk sjukhuset 2 magsjuka 2 läkemedel 2 avfallsåtervinning 2 tillgänglighet 2 suicidprevention 2 knäprotes 2 parkering 2 klimatpåverkan 2 barnskyddsteam 2 närvårdsavdelning 2 Öppna jämförelser miljö 2 forskningspris 2 ebola 2 ambulanshelikopter 2 ambulanssjukvård 2 Testa Center 2 barnvaccination 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 Cellprovtagning 2 vaccin 2 miljöbyggnad 2 Regionplan och budget 2 Varuförsörjningen 2 forskning 2 smittskyddsenheten 2 Depression 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 flyktingmottagning 2 cykelstrategi 2 väg 288 2 Diabetes 2 landstingsbudget 2 ekonomirapport 2 prognos 2 arbetsvistelse 2 bedrägeri 2 Hållnäs konstkoloni 2 Rättspsykiatri 2 hemsjukvård 2 Befolkningsprognos 2 cellprov 2 vårdskador 2 produktionsstyrelsen 2 ekologisk mat 2 glasögonbidrag 2 neonatal 2 bredband 2 Offentlig konst 2 Kultursamverkansmodellen 2 Vårdbarometern 2 datainspektionen 2 Stuart Mayes 2 FoU 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 VRI 2 konst 2 Johanna Hästö 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 kultur för asylsökande 2 Regional kulturplan 2 vårdavtal 2 Alunda 2 antibiotikaresistens 2 Länsbibliotek Uppsala 2 vårdnära service 2 journal på nätet 2 kliniskt utvecklingsår 2 femårskontroll 2 produktionskök 2 sjuksköterskor 2 Fastighets- och servicenämnden 2 legionella 2 Ingång 100/101 2 Morgongåva 2 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Regional biblioteksplan 1 ungdomsstipendier 1 Martin Schibbye 1 En Bättre Sits 1 Minna Krook 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 Hälsa 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 Elisabeth Bucht 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Syncentral 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 Klara Bendz 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Prebus AB 1 Alunda vårdcentral 1 Pseudomonias 1 Pseudomonias hot foot syndrome 1 Kollega till kollega 1 Östervåla vc 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Kulturhuset Leoparden 1 Anna Pehrsson 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 Tisha Minö 1 Effektiv och nära vård 1 Nina Wähä 1 Sofia Gabrielsson 1 klimatväxling 1 Hälsofrämjandepriset 1 barnskyddsteamet 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 säkerhet 1 innovation 1 Energieffektivisering 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 invigning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 nationella minoriteter 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 odontologi 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 Anna Clarén 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 Visa alla taggar

Tag / Region Uppsala

Ny vårdcentral och folktandvård i Gottsunda invigdes

Ny vårdcentral och folktandvård i Gottsunda invigdes

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 15:54 CEST

Idag nyinvigdes Gottsunda vårdcentral och Folktandvården i Gottsunda, efter att ha flyttat in i nybyggda lokaler. – Det blir en förbättring för Gottsundaborna, att ha allt samlat i ett centralt läge i Gottsunda centrum i nya, fräscha lokaler, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, som klippte bandet.

Akademiska får miljoner till utökad rehabilitering

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 15:38 CEST

​Akademiska sjukhuset får 3,9 miljoner kronor för att kunna erbjuda fler patientgrupper rehabilitering. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag. – Vi har arbetat länge för att samla och stärka rehabiliteringen. Nu ser vi konkreta resultat, där fler patienter kan få ta del av teambaserad rehabilitering, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

”Fler utbildningsplatser – ödesfråga för vården”

Nyheter   •   Jun 12, 2017 14:44 CEST

Bristen på utbildad vårdpersonal är en ödesfråga för svensk hälso- och sjukvård. Det skriver företrädare för Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion i en debattartikel i SvD idag.

Nytt nummer av Region Uppsalas hushållstidning snart i brevlådan

Nytt nummer av Region Uppsalas hushållstidning snart i brevlådan

Nyheter   •   Jun 09, 2017 09:06 CEST

​Under de närmaste dagarna kommer Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden att delas ut till alla hushåll i Uppsala län.

Region Uppsala deltar i Almedalen 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 08:29 CEST

Tillsammans med Uppsala kommun, Uppsala Universitet, SLU, länsstyrelsen, Handelskammaren och Företagarna så deltar Region Uppsala i årets Almedalsvecka. Region Uppsala ska bland annat tala om vikten av fyrspår mellan Uppsala och Arlanda. Total kostnad för Region Uppsalas engagemang är cirka 485 000 kronor.

Hela hälso- och sjukvården i Uppsala län ska ses över

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 11:05 CEST

Region Uppsala ska utreda hälso- och sjukvården i länet och ta fram mål och en strategi för hur den ska se ut år 2030. Det beslutade en enig regionstyrelse igår. –Vården måste bli effektivare och komma närmare länets invånare. Nu vill vi ta ett helhetsgrepp med sikte på framtiden, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Satsning på nya AT-läkare och ST-läkare i nya budgeten för Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 15:06 CEST

Regionstyrelsen behandlade Regionplan och budget 2018-2020 vid sitt sammanträde på tisdagen. Nettokostnaden för regionens verksamhet år 2018 beräknas till cirka 10,9 miljarder kronor. Det innebär att budgeten växer med cirka 500 miljoner kronor från föregående år.

Region Uppsala upphandlar byggentreprenör för Almunge vårdcentral

Region Uppsala upphandlar byggentreprenör för Almunge vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 12:06 CEST

​Idag fattade fastighets- och servicenämndens arbetsutskott beslut om upphandling av byggentreprenören för den nya vårdcentralen i Almunge. Enligt planerna ska den nya vårdcentralen stå klar våren 2019. – Det har varit en lång process, men nu är äntligen vårdcentralen på gång, till glädje för invånarna i den här delen av länet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Fålhagens vårdcentral provar videobesök med patienter

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 09:00 CEST

​Fungerar det att ge vård via videobesök? Fålhagens vårdcentral har inlett ett pilotprojekt där listade patienter i vissa fall erbjuds att träffa vårdpersonalen via videolänk. – Vi vill göra vården mer tillgänglig och oberoende av plats. Många gånger kan man hjälpa patienten utan att ha ett fysiskt möte, säger Hannele Ristolainen, verksamhetschef för Fålhagens vårdcentral.

Chefen för Kultur och bildning lämnar sin tjänst

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:25 CEST

Kulturdirektören Anna Söderbäck, som är chef för Region Uppsalas förvaltning Kultur och bildning, lämnar sin tjänst. Den 1 september tillträder hon posten som direktör för Konstnärsnämnden, som är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

Folktandvården ökar besöken

Nyheter   •   Maj 09, 2017 17:11 CEST

​Folktandvården satte i mars nytt intäktsrekord för en enskild månad. Det framgår av deras månadsrapport till vårdstyrelsen. Antalet besök var drygt 6000 fler jämfört med samma period förra året. Ökningen gäller främst barnpatienter, men även frisktandvårds- och vuxenpatienter.

Diabetessjuksköterska från Östervåla fick pris

Diabetessjuksköterska från Östervåla fick pris

Nyheter   •   Maj 05, 2017 08:46 CEST

Anna Wåhlén från Östervåla vårdcentral har fått ta emot pris för det förbättringsarbete som genomförts i samband med att diabetesprocessen införts i Primärvården.

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

Nyheter   •   Maj 02, 2017 16:32 CEST

​Tillgänglighetssiffrorna för Akademiska sjukhuset har förbättrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för mars.

Regionfullmäktige debatterade årsredovisningen

Nyheter   •   Apr 27, 2017 17:37 CEST

Landstinget i Uppsala län gjorde under 2016 ett plusresultat på 357 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det framgår av årsredovisningen, som debatterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 april

Region Uppsalas sjukvård bidrar till säkert valborgsfirande

Nyheter   •   Apr 27, 2017 09:00 CEST

​Region Uppsalas sjukvårdsverksamheter förbereder sig nu inför valborgshelgen. Bland annat kommer en sjukvårdspatrull från Primärvården att finnas på plats och cirkulera i framför allt Ekonomikum-parken. Målet är att bidra till ett säkert valborgsfirande.

​Region Uppsala tillsätter forsknings- och innovationsdirektör

​Region Uppsala tillsätter forsknings- och innovationsdirektör

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 09:00 CEST

Andreas Scheutz har utsetts till en nyinrättad tjänst som forsknings- och innovationsdirektör vid Region Uppsala.

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 14:51 CEST

​Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder.

Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 14:46 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag att ställa sig bakom Sveriges kommuners och landstings strategi om Oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Förslag om omstrukturering läggs inte fram

Nyheter   •   Apr 25, 2017 12:34 CEST

​Utredningsförslaget om att göra omstruktureringar i Primärvården kommer inte att tas upp vid vårdstyrelsens sammanträde den 9 maj.

Region Uppsala delar ut projektbidrag till kultur för asylsökande

Region Uppsala delar ut projektbidrag till kultur för asylsökande

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 08:00 CEST

Region Uppsala har beviljat projektbidrag till kultur för asylsökande om totalt 250 000 kr för våren 2017. De tio projekt som får bidrag rör sig inom skilda konst- och kulturformer, som bild, film, litteratur, dans och teater.