Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 480 Vård och hälsa 225 regionråd 93 Akademiska sjukhuset 90 kollektivtrafik 78 Kultur och bildning 69 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 19 1177 Vårdguiden 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Regionfullmäktige 16 Kulturnämnden 16 vårdcentral 15 Folktandvården 15 Hälsa och habilitering 13 Regional utveckling 13 Kulturenheten 12 koncernledning 12 patientjournal 9 Patientsäkerhet 8 ambulansdirigering 8 Asylsökande 8 Landstingsservice 8 Regionbibliotek Uppsala 8 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Nationell patientenkät 6 Miljö 6 UL 6 Länsanalys 6 Miljöredovisning 6 E-hälsa 6 sprututbyte 6 sjukvårdsrådgivning 6 regionbildning 6 Folkhälsa 6 Psykiatri 6 Nära vård och hälsa 5 Rehabilitering 5 Närvård 5 Teater 5 Årets Uppskattning 5 Konstkuben 5 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Fyrspår 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Uppsala health summit 5 Budget 5 Kulturstipendier 5 kompetensförsörjning 5 Cosmos 5 säsongsinfluensa 5 ambulans 5 Fastighet och service 4 vårdstyrelsen 4 patientavgift 4 miljöprogram 4 Mentorskapsprogram 4 Tierp 4 Film 4 Knivsta 4 Folkhälsomedel 4 barn- och ungdomskultur 4 Kulturstipendier för unga 4 Hälsoäventyret 4 vårdval 4 Östhammar 4 Heby 4 upphandling 4 ekologiska livsmedel 4 Liv och hälsa ung 4 influensavaccination 4 hushållstidning 4 hälso- och sjukvård 4 Wiks slott 4 Uppsala 4 Flogsta vårdcentral 4 journal via nätet 4 Ungdomsmottagning 4 Arbetsmarknad 4 hälsoundersökning 4 patientavgifter 3 Litteraturfrämjande 3 Utbildning 3 uppföljning 3 preventivmedel 3 Valborg 3 vaccination 3 väntetider 3 Almunge 3 fastigheter 3 psykisk ohälsa 3 Cosmic 3 hiv 3 finsk kultur 3 sjukvårdens larmcentral 3 Öppna jämförelser 3 miljönyckeltal 3 Regionförbundet Uppsala län 3 kollektivtrafiknämnden 3 journalsystem 3 länstransportplan 3 parkeringsavgift 3 landstingsdirektör 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 Noomaraton 3 akutmottagning 3 Innovation Akademiska 3 Eric Sahlström Institutet 3 sjukhuset 3 smittskyddsläkare 3 vårdrelaterade infektioner 3 regionförbundet 3 Dansresidens 3 Almedalen 3 trycksår 3 barnhälsovård 3 e-tjänster 3 lex maria 3 palliativ vård 3 jourmottagning 3 antibiotika 3 Diabetes 2 FoU 2 dans 2 forskning 2 konst 2 klimatpåverkan 2 bredband 2 prognos 2 ekologisk mat 2 tillgänglighet 2 datainspektionen 2 flyktingmottagning 2 parkering 2 Morgongåva 2 vaccin 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 bedrägeri 2 legionella 2 Stora Turismpriset 2 ambulanshelikopter 2 hemsjukvård 2 forskningspris 2 ekonomirapport 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 VRI 2 sjukgymnast 2 antibiotikaresistens 2 sjuksköterskor 2 miljöbyggnad 2 väg 288 2 cellprov 2 ambulanssjukvård 2 Befolkningsprognos 2 Vårdbarometern 2 Regional kulturplan 2 vårdskador 2 läkemedel 2 Alunda 2 neonatal 2 Kultursamverkansmodellen 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 Fastighets- och servicenämnden 2 produktionskök 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 knäprotes 2 ebola 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 smittskyddsenheten 2 cykelstrategi 2 journal på nätet 2 närvårdsavdelning 2 vårdnära service 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 produktionsstyrelsen 2 glasögonbidrag 2 kliniskt utvecklingsår 2 landstingsbudget 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 femårskontroll 2 kultur för asylsökande 2 Regionplan och budget 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 Länsbibliotek Uppsala 2 Akademisk sjukhuset 2 Testa Center 2 arbetsvistelse 2 Hållnäs konstkoloni 2 Litteraturkarusellen 2 Stuart Mayes 2 Johanna Hästö 2 Ingång 100/101 2 körfestival 1 miljöfordon 1 jämställdhet 1 Uppsala Loves Hiphop 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 Mateja Kovacevic 1 Skördefest 1 dricksvatten 1 sjukresor 1 hedersrelaterat våld 1 granskning 1 Catarina Zarazua 1 Landstinget i Värmland 1 idrott 1 städning 1 kallelse 1 grafisk profil 1 kulturdoula 1 förnyelsebara drivmedel 1 stenhagen 1 vinterkräksjuka 1 barnsjukvård 1 naprapati 1 neuropsykiatri 1 kvinnors hälsa 1 Residens 1 BUP 1 hivtest 1 evenemang 1 likabehandling 1 medarbetarenkät 1 tobaksfria veckan 1 kulvert 1 undersköterskor 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 landstingsval 1 barnfetma 1 livmoderhalscancer 1 rättspsykiatri 1 kvalitetsregister 1 fuktskador 1 ingång 100 1 infektionssjukdom 1 Frisktandvård 1 ultuna 1 förskrivning 1 resistens 1 RELIEF 1 högkostnadsskydd 1 tobaksförebyggande 1 ehec 1 tech 1 litteratur 1 allergi 1 akut 1 patientenkät 1 Vidarkliniken 1 kulturupplevelser 1 Gamla Uppsala Buss 1 sömnsvårigheter 1 Trafikverket 1 listing 1 Digital delaktighet 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 prehospital 1 Effektiv och nära vård 2030 1 ekomatsligan 1 kyckling 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 gonorré 1 tobaksfria dagen 1 forskning och utbildning 1 framkomlighet 1 UIC 1 trafik 1 rättspsykiatrisk vård 1 fluortantens dag 1 fossilfritt 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 assisterad befruktning 1 val 2014 1 Wiks folkhögskola 1 Gijs Weijer 1 barntandvård 1 patientnämnden 1 depression 1 hepatit b 1 Riksteatern Uppsala län 1 videosamtal 1 organisation 1 musik 1 könssjukdomar 1 övning 1 ensamstående 1 städtjänster 1 1177 1 behandlingsrekommendationer 1 Innovationsstrategi 1 koldioxidutsläpp 1 miljöplan 1 arbets- och miljömedicin 1 flykting 1 Tina Tombrock 1 Anna Källblad 1 missbruk 1 frikort 1 vårdgarantin 1 Emma Löfström 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 hälsobokslut 1 landstingsplan 1 miljöbil 1 sterilisering 1 kbt 1 helikopter 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Klara Bendz 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 bokslut 1 nyanlända 1 Anna Clarén 1 Hälsa 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Kulturhuset Leoparden 1 Leicy Olsborn Björby 1 Regional biblioteksplan 1 Visby 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 Rullsand 1 Gotland 1 patientförsäkring 1 Akademiska sjukhhuset 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 flyktingar 1 framtidstro 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 tandläkare 1 Lina Sjöberg 1 odontologi 1 rökning 1 Rasbo vårdcentral 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 Chefer 1 Mobila närvårdsteam 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Anna Pehrsson 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 Andreas Jakobsson 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 barn och unga 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 stroke 1 kost 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 sms 1 logotyp 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 Spetskraft 2020 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 informationssäkerhet 1 invigning 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 översvämning 1 självkänsla 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 politik 1 almi 1 wik 1 bildkonst 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 Visir Uplandia 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 hälsofrämjande 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 SJ 1 landstingsplan och budget 1 missbruksvård 1 körsång 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 Augmented Export 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 infrastruktur 1 regional cykelstrategi 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 ekonomi 1 LOV 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 liv och hälsa 1 bemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 utveckling 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 Anders Rönnlund 1 uppsnabbat 1 Nathalie Ruiz 1 samverkansnämnd 1 Ingolf Kaiser 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 Prebus AB 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 Alunda vårdcentral 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 ungdomar 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 kina 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 kollektivavtal 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Pseudomonias 1 barn 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Inflyttningen till ingång 100/101 skjuts upp

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 13:51 CEST

Nya vattenprover visar att vattenkvaliteten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, fortfarande inte är tillräckligt bra för att patientsäkerheten hos känsliga patientgrupper ska kunna garanteras. Den planerade inflyttningen skjuts därför framåt, med som minst fem veckor.

Noomaraton 2019 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Noomaraton 2019 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Nyheter   •   Aug 15, 2019 10:39 CEST

Tävling i spontanfilm 31 augusti - 1 september där alla är välkomna att delta. Anmälan senast 30 augusti.

Länsanalys: År 2050 är vi 483 800 personer

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 09:40 CEST

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år 2050 har en befolkning på 483 800 personer.

Region Uppsala startar intern personalpool som alternativ till hyrbemanning

Region Uppsala startar intern personalpool som alternativ till hyrbemanning

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 08:00 CEST

Region Uppsala ska inrätta en intern personalpool som ska gå in och täcka upp när det uppstår vakanser på Region Uppsalas egna vårdcentraler. – Genom att ha egen personal i stället för att anlita bemanningsföretag vill vi öka tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna och ge en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, Torun Hall, förvaltningsdirektör vid Nära vård och hälsa.

Väntetid till utprovning av hörapparat ska kortas

Nyheter   •   Jun 19, 2019 16:00 CEST

Det är lång väntetid till så kallad grundläggande hörselrehabilitering i delar av Uppsala län. Patienter i Heby, Tierp och Älvkarleby får vänta längst på bedömning av hörsel och utprovning av hörapparat. Därför har en översyn gjorts av hur tillgängligheten ska kunna förbättras.

Så har Region Uppsalas vårdcentraler öppet i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:00 CEST

Nu börjar sommaröppettiderna gälla vid Region Uppsalas egna vårdcentraler.

Årsprognos på minus 178 miljoner kronor

Nyheter   •   Jun 18, 2019 15:53 CEST

Region Uppsalas resultat för de första fem månaderna uppgår till minus 177 miljoner kronor. Detta är 162 miljoner kronor sämre än budget. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen och det är framförallt lägre riks- och regionintäkter tillsammans med högre personal- och läkemedelskostnader som utgör förklaringarna.

Länsanalys: Färre lediga jobb

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:20 CEST

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, första kvartalet 2019.

Akademiska sjukhuset får tre år på sig att nå ekonomisk balans

Akademiska sjukhuset får tre år på sig att nå ekonomisk balans

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 15:16 CEST

På tre år ska Akademiska sjukhuset gå från ett beräknat underskott på - 375 miljoner kronor till ett nollresultat. Idag antog sjukhusstyrelsen en plan för hur Akademiska sjukhuset ska nå ekonomisk balans. – Det är ohållbart att fortsätta på samma sätt som tidigare. Beslutet innebär att vi gör en totalöversyn inom flera områden, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Regionplan och budget 2020-2022 fastställd

Nyheter   •   Jun 11, 2019 15:12 CEST

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2020-2022.

Wiks slotts restaurang har blivit KRAV-märkt

Wiks slotts restaurang har blivit KRAV-märkt

Nyheter   •   Jun 10, 2019 15:47 CEST

Restaurangen på Wiks slotts konferensanläggning har nu blivit KRAV-certifierad. Efter ett fokuserat och målmedvetet arbete har slottets restaurang granskats och godkänts av Kiwa, ett oberoende certifieringsbolag.

Ny vårdcentral i Almunge invigd

Ny vårdcentral i Almunge invigd

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 14:39 CEST

Idag invigdes Almunge vårdcentral. Den helt nybyggda vårdcentralen ligger centralt i Almunge, i anslutning till ”busstorget” och i närheten av skolan. – Vårdcentralen är mycket efterlängtad och vi är glada att den äntligen öppnar. Att ha hälso- och sjukvården på nära håll är viktigt, både för patienterna och för lokalsamhällets utveckling, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Tema beroende i nya numret av 1177 Vårdguiden

Tema beroende i nya numret av 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Jun 04, 2019 13:57 CEST

Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden med temat ”beroende” delas nu ut till länets hushåll.

Äldre ska inte glömmas bort

Äldre ska inte glömmas bort

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 08:30 CEST

Nu inför Folktandvården 21 nya äldreombud på sina kliniker. Sköra äldre tappar kontakten med tandvården och riskerar försämrad munhälsa. Därför startar Ulrika Kjellsdotter, projektansvarig i Kunskapscentrum för äldretandvård, ett projekt med att utbilda särskilda äldreombud så att dessa patienter inte ska bli bortglömda och få relevant hjälp till munvård.

Färre får besök inom vårdgarantitiden

Nyheter   •   Maj 27, 2019 15:34 CEST

Andelen patienter som får sitt första besök vid Akademiska sjukhuset inom vårdgarantitiden 90 dagar har minskat. Det framgår av tertialrapporten för perioden januari till april som behandlades av sjukhusstyrelsen.

Ny regiondirektör ska rekryteras

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 13:30 CEST

Region Uppsala ska rekrytera en ny regiondirektör.

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala

Nyheter   •   Maj 21, 2019 15:12 CEST

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala, och regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Uppsala kommun ta fram ett förslag på tilläggsöverenskommelse som hanterar Region Uppsalas medverkan i programmet. Detta beslutade regionstyrelsen.

Upptåget kan bli del av Mälartåg

Upptåget kan bli del av Mälartåg

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 15:00 CEST

En integrering av Upptåget med Mälartåg, det kan bli resultatet av det beslut som Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade vid sammanträdet idag 20 maj. Beslutet innebär att ett avtalsförslag ska tas fram för gemensam upphandling och integrering av Upptåget med Mälartåg.

Nu öppnar de akademiska vårdcentralerna

Nu öppnar de akademiska vårdcentralerna

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 14:01 CEST

Idag invigdes de akademiska vårdcentralerna vid Samariterhemmets vårdcentral och Eriksbergs vårdcentral. – Det här är ett stort steg framåt för den akademiska forskningen på primärvårdsnivå, och kommer att bidra till att vårdcentraler i hela länet snabbare får ta del av den senaste forskningen, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Fler får bettskenor

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:31 CEST

Allt fler rapporterar själva att de gnisslar tänder och av Folktandvårdens patienter har antalet som fått bettskenor ökat med kraftigt sedan 2007. På bara ett år har ökningen skett med 14 procent, där kvinnor är i klar majoritet av de som får bettskena utskrivet, enligt det odontologiska hälsobokslutet.