Följ Region Uppsala

Samråd för ett bättre stadsbussnät - stadsbussarna som helhet och specifikt för Uppsalas centrala delar

Evenemang

18
MAY
Hotel Park In
  -
Under maj har UL tillsammans med Uppsala kommun samråd för allmänheten om förbättringar i stadsbussnätet från 2017. Samråden hålls för att ta reda på medborgarnas synpunkter och behov av stadsbussresor. Resultatet är viktigt för arbetet med förslag på linjedragningar, hållplatsplaceringar och framkomlighetsåtgärder. Information och anmälan till de olika mötena finns på UL:s hemsida ul.se.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget