Följ Region Uppsala

Medborgardialog i Uppsala om framtidens kollektivtrafik

Evenemang

21
APR
Park Inn
  -
Landstinget arbetar med ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska beskriva principer och inriktning för kollektivtrafiken i länet de kommande 15 åren. För att få idéer och förslag bjuder nu landstinget in till medborgardialoger. Vid dialogtillfällena får du som medborgare möjlighet att ta upp det som du tycker är viktigt för kollektivtrafiken i framtiden. Anmälan via UL:s hemsida

Registrering

Anmäl dig till evenemanget