Följ Region Uppsala

Medborgardialog i Enköping om framtidens kollektivtrafik

Evenemang

20
APR
Kompassen
  -
Landstinget arbetar med ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska beskriva principer och inriktning för kollektivtrafiken i länet de kommande 15 åren. För att få idéer och förslag bjuder nu landstinget in till medborgardialoger. Vid dialogtillfällena får du som medborgare möjlighet att ta upp det som du tycker är viktigt för kollektivtrafiken i framtiden. Anmälan via UL:s hemsida

Registrering

Anmäl dig till evenemanget