Följ Region Uppsala

Kulturdygn på Akademiska sjukhuset

Evenemang

13
APR
Akademiska sjukhuset
Att kultur ger hälsa finns det gott om forskning som bekräftar och för att visa detta arrangerar nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) ett helt dygn med kulturaktiviteter för patienter, närstående, besökare och personal. Läs mer om Kulturdygn 2016 på www.akademiska.se/kulturdygn Bilden ovan: "Toner" av Niklas Seglevi