Följ Region Uppsala

Kulturdygn 2015

Evenemang

15
APR
Akademiska sjukhuset
Att kultur ger hälsa finns det gott om forskning som bekräftar och för att visa detta arrangerar nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) ett helt dygn med kulturaktiviteter för patienter, närstående, besökare och personal. Läs mer om Kulturdygn 2015 på www.akademiska.se/kulturdygn Bilden ovan: Apple av Peter Köhler