Följ Region Uppsala

Invigning av gång- och cykelväg Vassunda-Knivsta

Evenemang

14
AUG
Korsningen Knivstavägen/Gredelbyleden i Knivsta
  -

Tisdag 14 augusti inviger Region Uppsala och Knivsta kommun den nya gång- och cykelvägen mellan Vassunda och Knivsta samt en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats i Vassunda.

Vid invigningen medverkar Jenny Lundström (MP), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun och Ivan Andic, planeringschef Trafikverket Region Öst.

Media hälsas välkomna till invigningen.

Dag: tisdag 14 augusti

Tid: 14. 00

Plats: KorsningenKnivstavägen/Gredelbyleden i Knivsta

Den ca 3 km långa gång- och cykelvägen utmed väg 1046 mellan Vassunda och Knivsta har byggts för att öka trafiksäkerheten för både cyklister och gående men också för biltrafiken. Tillgängligheten till kollektivtrafik ökar genom att busshållplatsen i Vassunda har tillgänglighetsanpassats.

- Den här är ett bra exempel på hur vi förbättrar trafiksäkerheten för och gång- och cykeltrafikanter och stimulerar till ett mera klimatsmart resande mellan Vassunda och Knivsta, säger Jenny Lundström (MP).

Byggandet av gång- och cykelvägen startade i september 2017 och blev klart under sommaren 2018. Region Uppsala har finansierat byggandet via regionala transportplanen. Trafikverket har projekterat och byggt vägen och tillgänglighetsanpassningen av busshållplatsen.

Frågor med anledning av denna inbjudan besvaras av kollektivtrafikförvaltningens presschef Sture Jonsson, tel 018-611 19 08 eller e-post sture.jonsson@ul.se