Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

kollektivtrafik

Tandvård

Regelbundna tandvårdsbesök hos sköra äldre

Studie om varför äldre tappar kontakten med tandvård när de blir äldre och flyttar in på boende. Praktiska hinder och svårigheter att förstå regelverket i tandvårdsstöden angavs som några orsaker.

Munhälsa hos äldre som invandrat till Sverige

Studie om äldre immigranters tandvårdskonsumtion, munvårdsvanor, attityder och kunskap om munsjukdomar och munsjukdomarnas prevention. I intervjuer angav svarande en bristande tilltro till tandvård, ekonomiska eller språkliga hinder. Den kliniska studien visade att äldre immigranter, oftare var tandlösa och nyttjade tandvården mer sällan, jämfört med en svensk normalbefolkning.

Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2015-2018
Remissyttrande från Landstinget i Uppsala län angående Regional indelning – tre nya län
Utveckling av munvårdsrutiner på vård- och omsorgsboende för äldre

Folktandvåren och personal vid äldreboendet Wesslandia i Tierps kommun utvecklade gemensamt rutiner för munvård. Bland annat har de infört munvårdsombud och särskilda formulär och pärmar. Resultatet är en ökad medvetenhet om munnens betydelse för hälsan och en ökad trygghet bland vårdpersonalen att utföra munvård. En rapport från Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården Uppsala län

Incidentrapport LUL journalsystem v35 2016

Incidentrapport LUL journalsystem v35 2016

Dokument   •   2016-09-30 11:23 CEST

Resultat fluorlackning i Enköping

Resultat fluorlackning i Enköping

Dokument   •   2016-06-13 08:50 CEST

Folktandvårdens projekt på utvalda skolor i Enköpings kommun gav resultat och tandhälsan bland barn och unga är idag bättre.

Program landstingets säkerhetsdag 10 maj 2016
Tandvård i hemmet

Tandvård i hemmet

Dokument   •   2016-04-14 07:21 CEST

Information och kontaktuppgifter till Folktandvården om tandvård i hemmet.

Miljöredovisning Landstinget i Uppsala län 2015
Rekommenderade läkemedel för vuxna 2016-2017
Mätning av invånarnas nöjdhet e-tjänster 2015
Miljönyckeltal för landsting och regioner 2015
Jämförande analys av universitetssjukhusen oktober 2015
Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län

Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län antagen av landstingsfullmäktige 30 september 2015

Underrättelse om uppsägning av förvaltningsdirektör
Patientsäkerhetsberättelse Landstinget i Uppsala län 2014
Landstingets miljöredovisning 2014

Landstingets miljöredovisning 2014

Dokument   •   2015-03-31 14:13 CEST

Bokslutskommuniké Landstinget i Uppsala län 2014
Andelen kariesfria 3-19-åringar per klinik

Andelen kariesfria 3-19-åringar per klinik

Dokument   •   2015-02-04 09:51 CET