Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

kollektivtrafik

Tandvård

Rapport från Skanska, ingång 100 Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset provtagning fasad ingång 100
Miljöredovisning 2017 Region Uppsala

Miljöredovisning 2017 Region Uppsala

Dokument   •   2018-03-21 08:00 CET

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Dokument   •   2018-03-06 10:18 CET

Anmälningar till patientskadeförsäkringen Löf 2017 Region Uppsala
Arbetsmarknaden i länet försvagas

Arbetsmarknaden i länet försvagas

Dokument   •   2018-02-06 08:00 CET

En analys från Region Uppsala för arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2017.

Liv och hälsa 2017

Liv och hälsa 2017

Dokument   •   2018-02-01 07:59 CET

Befolkningsundersökning Liv och hälsa 2017.

Cykelstrategi Region Uppsala

Cykelstrategi Region Uppsala

Dokument   •   2017-12-19 12:39 CET

Förbättra tandhälsan hos barn 1-6 år i Gottsunda - ett hälsofrämjande projekt

Under 2015-2017 genomförde Folktandvården Gottsunda ett projekt inriktat på små barn med hög kariesrisk. Befintliga rutiner utvecklades och resultatet visar att 60 procent ändrade sina vanor och därmed fick låg risk för karies istället. Framförallt började föräldrarna att borsta tänderna två gånger om dagen på barnen och att minska småätandet.

Öppettider vid Region Uppsalas vårdcentraler sommaren 2017
Rapport: Fyra spår för Sverige

Rapport: Fyra spår för Sverige

Dokument   •   2017-06-15 08:39 CEST

Miljöredovisning 2016 Region Uppsala

Miljöredovisning 2016 Region Uppsala

Dokument   •   2017-05-23 12:47 CEST

Bilaga 1 - Processbild

Bilaga 1 - Processbild

Dokument   •   2017-05-11 16:22 CEST

Bilaga 2 - Stråk

Bilaga 2 - Stråk

Dokument   •   2017-05-11 16:22 CEST

Remissversion Regional cykelstrategi

Remissversion Regional cykelstrategi

Dokument   •   2017-05-11 16:21 CEST

Odontologiskt hälsobokslut

Odontologiskt hälsobokslut

Dokument   •   2017-05-02 08:37 CEST

I det odontologiska hälsobokslutet redovisas valda data från de 326 686 besök som över 131 000 patienter gjorde på Folktandvårdens kliniker 2016.

Rapport från Primärvården om förslag till verksamhetsförändringar
Förslag till vårdstyrelsen om lokal- och verksamhetsförändringar i Primärvården
Statistik karies 3-19-åringar 2015-2016, Uppsala län

Statistiken visar både andelen barn och unga med total karieserfarenhet (följer med hela livet) och andelen barn och unga där tandvårdspersonal upptäckt ny karies (mer beskrivande av tandhälsan just nu).

Skador i vården - markörbaserad journalgranskning jan 2013 - jun 2016