Konsulter för spårvagnsdepå upphandlas

Nyheter   •   Okt 22, 2019 14:00 CEST

Region Uppsala initierar en upphandling av projekterande konsulter för en spårvagnsdepå. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Spårvagnsdepån är en del av projektet Uppsala spårväg. Det är förvaltningschefen som får i uppdrag att genomföra uppdraget, tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på regionkontoret.

Upphandlingen ska resultera i kalkylerbara programhandlingar som ska kunna användas för ett beslut under 2021, om projektet med att bygga en spårvagnsdepå ska genomföras eller inte. Upprättandet av programhandlingar för en depå beräknas till en kostnad av cirka 15,5 miljoner kronor.

De upphandlade konsulter som finns idag har Region Uppsala bara ramavtal med fram till årsskiftet 2019/2020. Dessutom är de upphandlade för att projektera vårdbyggnader, vilket innebär att det kan behövas andra kompetenser för att kunna projektera för järnväg och spårvagnsdepåer. 

Läs mer om de beslut fastighet- och servicenämnden fattade i Uppsnabbat

Läs vidare »

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 13:26 CEST

​Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer.

Region Uppsala lämnar stabsläge

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 15:24 CEST

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar.

- Att arbeta i regional stab är inte ett arbetssätt som passar vid långa utdragna händelser. Vår bedömning är att det kan ta flera månader till vi har ett helt normalt läge. Vi har därför organiserat oss på ett annat sätt för att lösa situationen, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

De lokala staberna vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa behålls över helgen. Från måndag morgon, den 21 oktober, kommer de lokala staberna att lämna över till en nyinrättad strategigrupp.

Stoppet för planerade operationer som inte är prioriterade gäller även på måndag, men från tisdag och framåt kommer prioriteringarna inom vården på Akademiska sjukhuset att göras på normalt sätt.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

Sedan den 11 oktober har Akademiska sjukhuset endast genomfört akuta och nödvändiga operationer, där väntan kan innebära komplikationer.

- Den situation som har varit har drabbat patienter, och det är alltid väldigt ledsamt. Denna gång är det både extra allvarligt i omfattning och extra ledsamt. Egentligen ska det inte kunna hända. Trots det mycket tråkiga läge som rått och delvis råder så har vår personal ställt upp lojalt och gjort ett fantastiskt jobb. Tack vare deras insatser har vi upprätthållit någonstans runt 80 procent av all kirurgi, säger Mikael Köhler.

Region Uppsala fortsätter nu arbetet med att få en stabil försörjning av sjukvårdsmaterial på kort och lång sikt, i de enskilda vårdverksamheterna och i samverkan med övriga berörda sjukvårdsregioner.

Kontakt:

Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset, 018 – 611 43 74


 

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar.

Läs vidare »

Region Uppsala inför beredskapslager

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 16:44 CEST

Regiondirektören får i uppdrag att låta bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsmaterial. Detta beslutade regionstyrelsens ordförande vid ett möte med övriga regionråd på onsdagseftermiddagen.

Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 10:27 CEST

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under torsdagen och fredagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- De leveranser vi har fått täcker tyvärr inte behovet för att ha både bedriva vård i normal omfattning och ha beredskap för akuta händelser som olyckor. Av säkerhetsskäl reserverar vi det material som finns för medicinskt angelägna operationer.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt, men situationen börjar bli ansträngd.

- Vi arbetar intensivt med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera och vi undersöker alternativa lösningar. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Göran Günther.

Kontakt:
Göran Günther, chefsläkare Akademiska sjukhuset, kontakt förmedlas via Elisabeth Tysk, tel 070-622 24 21


 

​All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under torsdagen och fredagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas.

Läs vidare »

Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 12:38 CEST

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under tisdagen och onsdagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Stoppet för planerad vård gäller fram till torsdag morgon. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- Vi har fått vissa leveranser under helgen, men vi har ännu inte kommit upp i de nivåer som krävs för att vi ska kunna bedriva normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för att klara av akuta händelser, till exempel en större olycka, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Beslut gällande torsdagens planerade operationer kommer att fattas under onsdag förmiddag.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

- Vi arbetar intensivt med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera och vi undersöker alternativa lösningar. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Mikael Köhler.

Kontakt:
Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 076-724 89 17


 

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under tisdagen och onsdagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Läs vidare »

Uttalande från varuförsörjningsnämnden

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2019 17:00 CEST

Idag vid sammanträdet med varuförsörjningsnämnden fick nämnden information om läget vad gäller försörjningen av förbrukningsmaterial till sjukvården och tandvården.

Planerade operationer ställs in även på måndag

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2019 11:54 CEST

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även på måndag. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Stoppet för planerad vård gäller fram till tisdag morgon. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- Vi har fortfarande ett osäkert läge. Vi får nu leveranser av sjukvårdsmaterial, men inte i tillräcklig mängd för att vi ska kunna garantera tillgången för normal verksamhet. Vi måste vara säkra på att ha utrustning för akutsjukvård och för de patienter som vårdas på vårdavdelningar. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Göran Günther, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

- Vi fortsätter arbetet med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera som vanligt igen. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Göran Günther.

Kontakt:

Göran Günther, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 018-611 56 56


 

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även på måndag. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Läs vidare »

​ Planerade operationer ställs in vid Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 13:36 CEST

All planerad slutenvård och alla operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt. Orsaken är uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial som används bland annat vid operationer.

Stoppet för planerad vård gäller från klockan 06.00 fredag morgon.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- Vi har fattat beslutet att ställa in planerade operationer som en säkerhetsåtgärd. Vi måste säkerställa den akuta vården och vården av inneliggande patienter. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård av öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

- Vi arbetar tillsammans med distributören intensivt för att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera som vanligt igen. Vi undersöker också möjligheten att få förbrukningsmaterial från andra regioner som inte är berörda av leveransproblemen. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara lösta, säger Mikael Köhler.

Kontakt:
Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 076-724 89 17


 

All planerad slutenvård och alla operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt. Orsaken är uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial som används bland annat vid operationer.

Läs vidare »

Fortsatt brist på förbrukningsmaterial i vården

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 15:05 CEST

Region Uppsala har sedan i förra veckan problem med uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial, som till exempel används vid operationer. Bristen på vissa artiklar har förvärrats och Region Uppsala har gått upp i stabsläge för att hantera situationen.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett leverantörsbyte. Därför har Region Uppsala gått upp i stabsläge på regional nivå.

­- Vi hanterar situationen genom att prioritera de mest akuta behoven, så att vården kan fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Samtidigt arbetar vi tillsammans med leverantören för att få materialförsörjningen att nå en normal nivå, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Kontaktpersoner:
Frågor om försörjningen av förbrukningsmaterial: Petter Karlsson, chef inköps- och upphandlingsenheten, tel 018-617 11 11
Frågor om hur sjukvården påverkas: Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 076-724 89 17


 

​Region Uppsala har sedan i förra veckan problem med uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial, som till exempel används vid operationer. Bristen på vissa artiklar har förvärrats och Region Uppsala har gått upp i stabsläge för att hantera situationen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jetysslnictga.erellygedxnsnotimferuunava@ryneglwiorjnuorppqmsaeplanl.sppeuh
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.