Tema depression i nya numret av 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Dec 06, 2019 08:00 CET

​Årets sista nummer av tidningen 1177 Vårdguiden skickas i helgen ut till länets brevlådor. Huvudtemat den här gången är depression, hur det yttrar sig och vad vi kan göra för att må bättre.

Fjärdhundraland ekonomisk förening vann Stora Turismpriset 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 08:49 CET

Det blev den ekonomiska föreningen Fjärdhundraland, nominerad av Region Uppsala, som vann Stora Turism-priset 2019. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Årets vinnare korades i går kväll och får nu ett pris på 100 000 kronor.

Fotobaserad konst i offentlig miljö – vernissage 11 december på Offkonsten

Nyheter   •   Dec 04, 2019 08:32 CET

Den 11 december invigs utställningen Fotobaserad konst i offentlig miljö på Offkonsten! c/o Teatergalleriet. Utställningen presenterar ett urval samtida fotobaserade konstverk som finns i Region Uppsalas offentliga lokaler. Den belyser och diskuterar samtidigt fotografiet som konstform i våra offentliga miljöer.

Region Uppsala ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad endometriosvård

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 12:13 CET

​Region Uppsala ska ansöka om att bedriva nationell högspecialiserad vård för viss vård vid endometrios. Beslutet fattades idag av hälso- och sjukvårdsutskottet.

Länsanalys: Tillväxten kommer att minska under kommande år

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 13:38 CET

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, tredje kvartalet 2019.

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets ekonomiska utveckling. Statistiken för arbetsmarknadens utveckling är den mest aktuella regionala ekonomiska statistiken. Genom att följa och analysera utvecklingen av arbetsmarknaden får Region Uppsala en tidig bild av hur länets ekonomi i stort kommer att utvecklas.

Tidigare analyser av arbetsmarknaden och andra rapporter finns på Region Uppsalas webbplats: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Utredningar-och-analyser/

Statistiken för sysselsättning och arbetslöshet kommer från SCB:s Arbetsmarknadsundersökning, AKU. Den beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år och står för det officiella arbetslöshetstalet. Varje kvartal publiceras data för landets län.

Statistiken för lediga jobb kommer från SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser, KV. Den baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb. Statistiken publiceras varje kvartal.

För mer information:

Anders Bergquist, utredare Region Uppsala: 070 – 767 56 80


 

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, tredje kvartalet 2019.

Läs vidare »

Region Uppsala inför SMS-livräddare

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 15:13 CET

Nu får Region Uppsalas sjukvårdskunniga medarbetare chansen att rädda liv även utanför sin vanliga arbetsplats – Region Uppsala kommer att införa SMS-livräddarapp för sin personal.

Ytterligare försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Nyheter   •   Nov 25, 2019 15:11 CET

Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av den senaste månadsrapporten, som föredrogs vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Efter oktober månad beräknas Akademiska sjukhuset göra ett underskott på minus 527 miljoner kronor under 2019. Den tidigare prognosen låg på minus 477 miljoner kronor.

Försämringen beror på att riks- och regionintäkterna är betydligt lägre än budgeterat.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet, som bland annat inkluderar köpt specialistvård från andra län, är oförändrad på minus 43 miljoner kronor.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos på minus 4,5 miljoner kronor, vilket hänger samman med kostnader förknippade med materialförsörjningsproblemen samt starten av en ny ortopedisk rehabiliteringsavdelning.

Läs om besluten från sjukhusstyrelsens sammanträde den 25 november i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 november

​Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av den senaste månadsrapporten, som föredrogs vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Läs vidare »

Utredning om problem med varuförsörjning inleds

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 12:00 CET

Regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro startar nu en extern granskning av höstens problem med förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården. Rapporten ska redovisas i juni 2020.

Efter samråd med respektive politisk ledning har berörda regiondirektörer beslutat att tillsätta en gemensam utredning med anledning av höstens händelser. Toivo Heinsoo har utsetts som särskild utredare. Toivo Heinsoo har bland annat varit landstingsdirektör i Stockholms läns landsting samt har stora erfarenheter från olika statliga utredningar tillsatta av regeringen.

Uppdraget är att utreda orsakerna till de bristande och bristfälliga leveranserna, så att regionerna får underlag för att kunna fatta nödvändiga beslut i syfte att förebygga att en liknande händelse inträffar igen och/eller kunna begränsa effekterna av en sådan händelse.

Utredningen ska inkludera följande delar:

  • Upphandlingsprocessen och dess tillämpning
  • Övergången till ny tredjepartsleverantör
  • Hanteringen av den brist på material som uppstod
  • Informationsflöden
  • Belysa olika konsekvenser i samband med händelsen
  • Eventuellt andra upptäckta brister

Utredningen avser den övergripande nivån, inte enskilda verksamheters händelseförlopp och konsekvenser eller konsekvenser för enskilda patienter.

Fakta: Varuförsörjningen i de fem regionerna

Varuförsörjningen till regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro styrs av en gemensam nämnd, Varuförsörjningsnämnden. Syftet med samarbetet mellan regionerna är att utnyttja volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror. Detta sker genom upphandling av tredjepartsdistributör som hanterar detta åt regionerna.

Den 1 oktober 2019 gick avtalet som tredjepartsdistributör till Apotekstjänst Sverige AB. Vid övergången uppstod omgående bristande leveranser av förbrukningsmaterial och i en förlängning bland annat inställda operationer i flera av regionerna. Problemen med varuförsörjningen kvarstår fortfarande i mitten av november 2019.

För mer information kontakta:

Jan Grönlund, regiondirektör, Region Sörmland, 070-522 12 96
Emma Lennartsson, tf regiondirektör Region Uppsala, 018-617 09 29
Rickard Simonsson, regiondirektör, Region Örebro, 070-668 74 05
Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör, Region Dalarna, 070-686 38 20
Anders Åhlund, regiondirektör, Region Västmanland, 021-17 45 01
Toivo Heinsoo, utredare, 073-386 86 80


 

​Regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro startar nu en extern granskning av höstens problem med förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården. Rapporten ska redovisas i juni 2020.

Läs vidare »

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2019 utsedda

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 16:22 CET

​ Vårdstyrelsen utsåg idag vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2019.

Flera ändringar i patientavgifterna från 2020

Nyheter   •   Nov 20, 2019 17:30 CET

Flera av patientavgifterna i Region Uppsala ändras från den 1 januari 2020.

Bland annat införs en enhetstaxa inom specialistsjukvården och avgifterna för besök på akutmottagningar vid sjukhusen höjs.

Regionfullmäktige fattade beslut om revideringar och tillägg i regionplan och budget för 2020-2022. I beslutet ingår justeringar av patientavgifter och priset för månadskort i kollektivtrafiken.

Förändringarna i patientavgifterna innebär bland annat att:

En enhetstaxa 260 kronor införs inom specialistvården. Avgiften gäller till exempel besök hos dagsjukvård, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat och läkare, som tidigare kostat 110, 170 och 330 kronor. Undantag görs för till exempel förebyggande vård som tobaksavvänjning och viktminskning, där avgiften ligger kvar på 90 kronor. Röntgen behåller också avgiften på 110 kronor. 

Enhetstaxan inom primärvården höjs från 150 kronor till 200 kronor.

Patientavgifterna för besök på akutmottagningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping höjs från 420 kronor till 500 kronor.

Provtagningsavgiften inom klinisk kemi, det vill säga blod- och urinprov, tas bort.

Förskrivningsavgiften för hjälpmedel höjs så att ett hjälpmedel med en avgift på 300 kronor kommer att kosta 340 kronor. Avgiften för två hjälpmedel höjs från 450 kronor till 510 kronor och avgiften för tre hjälpmedel höjs från 600 kronor till 680 kronor.

Högkostnadsskyddet är oförändrat, det vill säga 1 150 kronor för sjukvård, 1500 kronor för sjukresor, 1 100 kronor för hjälpmedel och 2 600 kronor för samordnat högkostnadsskydd.

Biljettpriserna inom kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt 3 procent 2020. Priset på ett periodkort 30 dagar blir 910 kronor, förköpta enkelbiljetter kommer att kosta 33 kronor och enkelbiljetter betalda via reskassa 26 kronor. Övriga priser fastställs av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 21 november.

Regionskatten för 2020 är oförändrad och fastställdes till 11,71 kronor per 100 kronor.

Regionfullmäktige fastställde den reviderade regionplanen och budgeten.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget.

(S) yrkade på att det ska införas ett rabatterat pris på enkelbiljetter för pensionärer under lågtrafik samt att den övre åldersgränsen för kostnadsfri mammografi ska tas bort.

(V) yrkade på att hjälpmedelsavgifterna ska förbli oförändrade. Samtliga tilläggsyrkanden avslogs.

Läs om övriga nyheter i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 20 november

​Flera av patientavgifterna i Region Uppsala ändras från den 1 januari 2020. Bland annat införs en enhetstaxa inom specialistsjukvården och avgifterna för besök på akutmottagningar vid sjukhusen höjs.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jehzssidicgia.bzelvcgekbnsyytiqkermpnaxx@rqteglaiohynundppipsapslaxs.sldetq
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.